Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 86,053,524

TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: "Việc sử dụng câu hỏi giả trong ngôn ngữ giao tiếp của người Pháp và người Việt.". Tác giả: Dương Thị Thùy Trang. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Quy Nhơn. Số: Số 4, Tập VII, năm 2013. Trang: 99 đến 105. Năm 2013. (Jun 16 2014 6:05PM)
[2]Bài báo: "So sánh đối chiếu hình tượng loài vật trong thành ngữ Pháp, Việt". Tác giả: Dương Thị Thùy Trang
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Kỷ yếu Hội nghị Khoa học lần thứ 3 Trường Đại học Ngoại ngữ
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
. Số: Kỷ yếu Hội nghị Khoa học lần thứ 3. Trang: 195 đến 202. Năm 2007.
(Jun 16 2014 5:44PM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn