Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 「日本事情」教育のあり方に関する一考察 -ベトナムの大学の場合-(Nghiên cứu về tình hình giảng dạy Đất nước học Nhật Bản tại Đại học Việt Nam)
Chủ nhiệm:  Dư Thoại Tú; Thành viên:  
Số: 210J3009 ; Năm hoàn thành: 2012; Đề tài Khác; Lĩnh vực: Ngôn ngữ

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn