Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 63,795,030

SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Kỹ năng thực hành tiếng (Nghe, Nói, Đọc, Viết), Biên dịch. Phiên dịch, Đất nước học Nhật Bản, Ngữ Pháp luận...
Ngành: Ngoại ngữ
 2007 Sinh viên năm 1 ~ năm 4, chuyên ngành Cử nhân Tiếng Nhật  Khoa tiếng Nhật-Hàn-Thái, Trường ĐHNN-ĐHĐN
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn