Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 46,446,411

SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]An toàn hệ thống thông tin
Ngành: Công nghệ thông tin
 2012 Sinh viên bậc Cao đẳng  Cao đẳng Công nghệ Thông tin - Đại học Đà Nẵng
[2]Hệ điều hành Linux
Ngành: Công nghệ thông tin
 2011 Sinh viên bậc Cao đẳng
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
 Cao đẳng Công nghệ Thông tin - Đại học Đà Nẵng
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn