Dương Thị Mai Nga
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 53,181,045

 
Mục này được 9031 lượt người xem
Họ và tên:  Dương Thị Mai Nga
Giới tính:  Nữ
Năm sinh:  02/06/1983
Nơi sinh: Đông Hà - Quảng Trị
Quê quán Đông Hà - Quảng Trị
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Công nghệ thông tin; Tại: Đại học Xanh-Petecbua, Liên Bang Nga
Đơn vị công tác: Khoa Công nghệ thông tin; Trường Cao Đẳng Công Nghệ Thông tin
Học vị: Kỹ sư; năm: ; Chuyên ngành: ; Tại:
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: Tiếng Anh, Tiếng Nga
Điện thoại: 02363667118; Mobile: 0935020683
Email: duongmainga@gmail.com
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn