Nguyễn Duy Cường
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 28,679,389

 
Mục này được 6951 lượt người xem
Họ và tên:  Nguyễn Duy Cường
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  02/02/1991
Nơi sinh: Xã Nghi Thái - Huyện Nghi Lộc - Tỉnh Nghệ An
Quê quán Xã Nghi Thái - Huyện Nghi Lộc - Tỉnh Nghệ An
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Triết học; Tại: ĐH Khoa học xã hội và nhân văn - ĐHQGHN
Đơn vị công tác: Khoa Lý luận Chính trị; Trường Đại học Kinh tế
Học vị: Đại học; năm: ; Chuyên ngành: ; Tại:
Dạy CN: Triết học, Mỹ học
Lĩnh vực NC: Triết học, Mỹ học
Ngoại ngữ: Tiếng Pháp
Điện thoại: ; Mobile: 0165 910 8638
Email: duycuong02029191@gmail.com
 Quá trình giảng dạy và công tác
 - Từ 2009 - 2013: Sinh viên Khoa Triết học, Trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội.
- Từ 2013 đến nay: Nghiên cứu sinh Triết học, Học Viện Khoa học xã hội - Viện Hàn khoa học xã hội Việt Nam
Giảng viên Khoa Lý luận chính trị, trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Sức mạnh tiềm ẩn của cái bi trong giáo dục thẩm mỹ. Tác giả: Nguyễn Duy Cường. Tạp chí Dân tộc và thời đại. Số: 176. Trang: 42-49. Năm 2015. (Jul 12 2015 1:45PM)
[2]Bài báo: Tính quy luật ra đời của nghệ thuật. Tác giả: Nguyễn Duy Cường
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
. Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Số: 376. Trang: 112 - 116. Năm 2015.
(Sep 22 2015 10:48AM)
[3]Bài báo: Vai trò của nghệ thuật bi kịch trong việc giáo dục tình cảm thẩm mỹ. Tác giả: Nguyễn Duy Cường. Tạp chí Khoa học xã hội Việt Nam. Số: 3. Trang: 60-64. Năm 2015. (Mar 26 2015 1:09PM)
[4]Bài báo: Nghệ Thuật và tâm lý xã hội. Tác giả: Nguyễn Duy Cường
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
. Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật
abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts
. Số: 372. Trang: 114-117. Năm 2015.
(Jul 12 2015 1:46PM)
[5]Bài báo: Giáo sư, tiến sĩ Nguyễn Văn Huyên - Chân dung nhà khoa học chân tài và đức độ. Tác giả: Nguyễn Duy Cường. Tạp chí Dân tộc và thời đại
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Số: 162. Trang: 54-57. Năm 2014.
(Mar 26 2015 1:14PM)
[6]Bài báo: Suy ngẫm nhân đọc bài thơ "Anh - Người chồng - Thi sĩ thưở tình nhân" của tác giả Phùng Lan Anh. Tác giả: Nguyễn Duy Cường
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
. Tạp chí Dân tộc và thời đại
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
. Số: 170. Trang: 58-61. Năm 2014.
(Mar 26 2015 1:11PM)
[7]Bài báo: Con người với tư cách là trung tâm của sự phát triển văn hóa. Tác giả: Nguyễn Duy Cường
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
. Tạp chí Dân tộc và thời đại
marriage affairs open i want an affair
. Số: 174. Trang: 30-34. Năm 2014.
(Mar 26 2015 1:13PM)
[8]Bài báo: Bi kịch của người anh hùng dân tộc Nguyễn Trãi và ý nghĩa giáo dục của nó đối với đời sống xã hội. Tác giả: Nguyễn Duy Cường. Tạp chí Dân tộc và thời đại. Số: 172. Trang: 76-80. Năm 2014. (Mar 26 2015 1:21PM)
[9]Bài báo: Quan điểm thẩm mỹ của trào lưu văn học lãng mạn Việt Nam giai đoạn 1925 - 1945. Tác giả: Nguyễn Duy Cường. Tạp chí Dân tộc và thời đại
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
. Số: 166+167. Trang: 53-59. Năm 2014.
(Jan 10 2015 8:10PM)
[10]Bài báo: Đọc sách "Văn hóa Việt Nam trên con đường giải phóng, đổi mới, hội nhập và phát triển của giáo sư Đỗ Huy. Tác giả: Nguyễn Duy Cường
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Tạp chí Dân tộc và thời đại. Số: 163+164. Trang: 23-27. Năm 2014. (Mar 26 2015 1:17PM)
[11]Bài báo: Giáo dục thị hiếu thẩm mỹ trong thưởng thức văn hóa nghệ thuật cho sinh viên hiện nay. Tác giả: Lê Hữu Ái, Nguyễn Duy Cường
marriage affairs open i want an affair
. Tạp chí Dân tộc và thời đại. Số: 165. Trang: 23-28. Năm 2014. (Mar 26 2015 1:19PM)
[12]Bài báo: Vấn đề khoái cảm bi kịch. Tác giả: Nguyễn Duy Cường
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
. Đặc san khoa học của Trường Cao đẳng Văn hóa nghệ thuật Nghệ An
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Trang: 32-37. Năm 2014.
(Mar 26 2015 1:23PM)
[13]Bài báo: Lại bàn về cái bi trong quan điểm mỹ học của C. Mác và Ph. Ăngghen. Tác giả: Nguyễn Duy Cường
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
. Tạp chí Dân tộc và thời đại. Số: 154. Trang: 38-42. Năm 2013. (Mar 26 2015 1:06PM)
[14]Bài báo: Quan hệ Triết học - Mỹ học - Nghệ thuật học trong văn hóa nghệ thuật. Tác giả: Nguyễn Duy Cường. Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
. Số: 348. Trang: 85-89. Năm 2013.
(Jan 8 2015 10:19PM)
  
 Sách và giáo trình
(Jan 8 2015 11:21AM)(Jan 8 2015 11:19AM)
[1]Giáo trình Đại cương những khuynh hướng cơ bản trong lịch sử mỹ học (Dùng cho đào tạo Sau đại học Khoa Triết học, trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn - ĐHQGHN)
Chủ biên: GS. Đỗ Huy. Đồng tác giả: Nguyễn Duy Cường
.
Nơi XB: NXB. Thông tin và truyền thông. Năm 2014.
[2]Bản chất thẩm mỹ của cái bi trong khoa học mỹ học
Chủ biên: Nguyễn Duy Cường. Nơi XB: Nhà xuất bản Thông tin và truyền thông. Năm 2013.
  
 Khen thưởng
[1] Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở. Năm: 2015.
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0511 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn