Chu Mỹ Giang
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 99,321,192

 
Mục này được 2866 lượt người xem
Họ và tên:  Chu Mỹ Giang
Giới tính:  Nữ
Năm sinh:  28/08/1993
Nơi sinh: Krông Păk, Đăk lăk
Quê quán Hoành Bồ, Móng Cái, Quảng Ninh
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Marketing; Tại: Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng
Đơn vị công tác: Khoa Marketing; Trường Đại học Kinh tế
Học vị: Thạc sĩ; năm: 2017; Chuyên ngành: Quản trị Kinh doanh; Tại: Ming Chi University of Technology
Dạy CN: Quản trị Marketing, Truyền thông Marketing
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: English
Địa chỉ liên hệ: 71 Ngũ Hành Sơn, Quận Ngũ Hành Sơn, Tp. Đà Nẵng
Điện thoại: Đăng nhập để thấy thông tin; Mobile: Đăng nhập để thấy thông tin
Email: Đăng nhập để thấy thông tin
 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp cơ sở: ẢNH HƯỞNG CỦA SỰ THÂN MẬT (INTIMACY) ĐẾN XU HƯỚNG TRUNG THÀNH (LOYALTY INTENTION) CỦA NGƯỜI DÙNG TRÊN MẠNG XÃ HỘI FACEBOOK. Chủ nhiệm: ThS. Chu Mỹ Giang. Mã số: T2019 - 04 - 40. Năm: 2020. (Aug 19 2020 10:55AM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: ẢNH HƯỞNG CỦA SỰ THÂN MẬT (INTIMACY) ĐẾN XU HƯỚNG TRUNG THÀNH (LOYALTY INTENTION) CỦA NGƯỜI DÙNG TRÊN MẠNG XÃ HỘI FACEBOOK. Tác giả: Chu My Giang, Vo Thi Giang. Tạp chí Khoa học Miền Trung. Số: 1. Trang: 36. Năm 2020. (Aug 19 2020 11:51AM)
[2]Bài báo: Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến ý định sử dụng thanh toán di động (mobile payment) của khách hàng - trường hợp ứng dụng đối với dịch vụ thanh toán MOMO. Tác giả: Chu My Giang, Ngo Van Hoang. Tạp chí nhà khoa học trẻ. Số: 1. Trang: 979-988. Năm 2018. (Aug 19 2020 11:42AM)
[3]Bài báo: The Formation of Facebook Wellbeing: The Perspectives of Self-disclosure, Social Support, Stress, Loneliness and Fear of Missing Out. Tác giả: Chu My Giang, Nguyen Phuong Thao. 2nd International Conference on Marketing in the Connected Age (MICA-2018). Số: ISBN: 978-604-84-3471-7. Trang: 25-40. Năm 2018. (Aug 19 2020 11:28AM)
[4]Bài báo: Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định vị trí kinh doanh của hộ kinh doanh và doanh nghiệp– Trường hợp phố chuyên doanh thời trang tại Thành phố Đà Nẵng. Tác giả: Chu Mỹ Giang, Đường Thị Liên Hà, Võ Quang Trí.. Tạp chí Khoa học Kinh tế. Số: 3 (02). Trang: 41-50. Năm 2015. (Aug 19 2020 11:26AM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: What drives social commerce intention? Roles of social support, social exchange, social presence, and flow theory. Authors: Chu My Giang, Vo Thu Hang. THE INTERNATIONAL CONFERENCE COMB 2019 ON MANAGEMENT AND BUSINESS. No: ISBN: 978-604-84-4583-6. Pages: 240. Year 2019. (Aug 19 2020 11:44AM)
[2]Article: Examining Factors Affecting Online Review Helpfulness inThe Context of Vietnam: The Role of Review Characteristic. Authors: Dinh Thi Le Tram, Chu My Giang. 2nd International Conference on Marketing in the Connected Age (MICA-2018). No: ISBN: 978-604-84-3471-7. Pages: 135-145. Year 2018. (Aug 19 2020 11:30AM)
[3]Article: The formation of Facebook Stickiness: the Perspectives of Media Richness Theory, Use and gratification Theory and intimacy. Authors: Yu-Hsun Lin, Wen-Hsuan Lee, Chu My Giang. Pacific Asia Conference on Information Systems (PACIS). No: 2016/6/27. Pages: 114. Year 2016. (Sep 25 2019 9:35AM)
  
 Khen thưởng
[1] Bằng khen của Ban chấp hành thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh - Giải nhì Giải thưởng sinh viên nghiên cứu khoa học - Eureka lần thứ 20. Số: 486 - QĐKT/TĐTTN-VP. Năm: 2018.
[2] Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế khen tặng - Đã có thành tích xuất sắc trong năm học 2018-2019. Số: 1245/QĐ-ĐHKT. Năm: 2019.
[3] Danh hiệu - Chiến sĩ thua đua cấp cơ sở. Số: 2770/QĐ-ĐHĐN. Năm: 2019.
  
 Các học phần và môn giảng dạy
SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Nguyên lý tiếp thị
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2018 Đại học  Đại học Kinh tế
[2]Thiết kế truyền thông đa phương tiện
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2018 Đại học  Đại học Kinh tế
[3]Công cụ truyền thông trực tuyến
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2018 Đại học  Đại học kinh tế
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn