Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,077,867

 Nghị định số 12/2016/NĐ- CP: Hoàn thiện chính sách pháp luật phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Lê Thị Thu Hằng
Nơi đăng: Tạp chí Pháp luật và Dân chủ online- Bộ Tư Pháp; Số: 24/08/2016;Từ->đến trang: 1-5;Năm: 2016
Lĩnh vực: Xã hội nhân văn; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Thu phí bảo vệ môi trường (BVMT) đối với các chất gây ô nhiễm là một công cụ quản lí được các nhà quản lí môi trường Việt Nam quan tâm trong khoảng hơn một thập kỉ gần đây. Các nhà hoạch định chính sách đang dần hoàn thiện các quy định pháp luật về phí BVMT. Bài viết tập trung phân tích chính sách pháp luật về phí BVMT đối với khai thác khoáng sản trong 10 năm qua và chỉ ra những điểm mới hoàn thiện của Nghị định 12/2016/ NĐ- CP của Chính phủ 19/02/2016 về phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản.
ABSTRACT
Collection of environmental protection charges has drawn great interest from environment administrators in Vietnam for more than a decade. Policy makers has gradually been fine tuning regulations concerning environmental protection charges. The paper is to focus on the analysis of relevant policies on those charges specifically applicable to minerals exploitation for the last 10 years and to identify new potential amendments to the Decree No. 12/2016/ND-CP promulgated by the Government on December 19 2016 on environmental protection charges in minerals exploitation.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn