Ngô Văn Hà
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 
Mục này được 36971 lượt người xem
Họ và tên:  Ngô Văn Hà
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  05/03/1968
Nơi sinh: Hà Nội
Quê quán Hà Nội
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Lịch sử; Tại: N/A
Đơn vị công tác: Khoa Lý luận Chính trị; Trường Đại học Kinh tế
Học vị: Tiến sĩ; năm: 2009; Chuyên ngành: Lịch sử; Tại: Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân Văn _Đại học Quốc Gia Hà Nội
Chức danh KH:  Phó Giáo sư; công nhận năm: 2016
Dạy CN: Đường lối Cách mạng của ĐCSVN- Tư tưởng Hồ Chí Minh- Lịch sử văn minh thế giới- Lịch sử nhà nước và pháp luật
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: Anh văn, Trình độ C
Địa chỉ liên hệ: Số 40- Đồng Bài 1- Hoà Khánh Bắc- Liên Chiểu- Đà Nẵng
Điện thoại: 02363956185; Mobile: 0983396787
Email: hanv@due.edu.vn; ngvn.ha9@gmail.com
 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp Bộ: Quan điểm Hồ Chí Minh về người thầy và việc nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên trong điều kiện hiện nay, Đề tài khoa học Cấp Bộ, B2006-ĐN 04- 05 (Chủ trì). Chủ nhiệm: Ngô Văn Hà. Mã số: B2006-ĐN 04- 05. Năm: 2009. (Jan 25 2011 9:32AM)
[2] Đề tài cấp Bộ: Ảnh hưởng của văn hoá truyền thống đến phát triển kinh tế của Việt Nam trong bối cảnh toàn cầu hoá, Đề tài khoa học Cấp Bộ, “B2004-14-27”, 2007 (Tham gia). Chủ nhiệm: Lê Hữu Ái. Thành viên: Ngô Văn Hà - Trần Quang Ánh. Mã số: B2004-14-27. Năm: 2007. (Jan 25 2011 9:34AM)
[3] Đề tài cấp Bộ: Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức và vấn đề xây dựng đạo đức cho sinh viên Đại học Đà Nẵng thời kỳ CNH, HĐH, Đề tài khoa học Cấp Bộ-2001-14- 05 (Tham gia). Chủ nhiệm: Lê Hữu Ái. Thành viên: Ngô Văn Hà - Lê Thị Tuyết Ba. Mã số: 2001-14- 05. Năm: 2002. (Jan 25 2011 9:34AM)
[4] Đề tài cấp ĐHĐN: Về Mặt trận dân tộc thống nhất trong tư tưởng Hồ Chí Minh từ năm 1941 đến năm 1945, Đề tài khoa học cấp Đại học Đà Nẵng , Năm 2000. (chủ trì). Chủ nhiệm: Ngô Văn Hà. Mã số: 20-01. Năm: 2001. (Jan 25 2011 10:18AM)
[5] Đề tài cấp cơ sở: Vận dụng nghị quyết TW 5 khoá VII trong việc xây dựng nông thôn mới các tỉnh Duyên hải miền Trung- Thực trạng và Giải pháp, Đề tài khoa học Cấp cơ sở, 1997 (Tham gia). Chủ nhiệm: Nguyễn Văn Hiệp. Thành viên: Ngô Văn Hà - Lê Nhị Hoà... Mã số: 19-97. Năm: 1997. (Jan 25 2011 9:33AM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Nghệ thuật quân sự trong Tổng tiến công và nổi dạy Mùa xuân năm 1975. Tác giả: Ngô Văn Hà, Nguyên Duy Quí. Tạp chí Sinh hoạt lý luận. Số: 2(167). Trang: 7-11. Năm 2020. (Jun 29 2020 3:36PM)
[2]Tham luận: Tập bài giảng Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam (dùng cho sinh viên không chuyên). Tác giả: Ngô Văn Hà. xxxxx. Trang: 1-90. Năm 2020. (Jan 23 2021 9:49AM)
[3]Bài báo: Nâng cao chất lượng dạy và học môn lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam trong các trường đại học. Tác giả: Ngô Văn Hà. Tạp chí Lịch sử Đảng. Số: 335. Trang: 81-86. Năm 2018. (Feb 2 2019 10:53AM)
[4]Bài báo: Tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục mở. Tác giả: Ngô Văn Hà, Nguyễn Văn Thanh. Hội thảo khoa học quốc gia tháng 5/2018. Số: 4/2018. Trang: 270 - 278. Năm 2018. (Jul 18 2018 9:04AM)
[5]Bài báo: Năm năm thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong thanh niên - sinh viên các trường đại học. Tác giả: Ngô Văn Hà. Tạp chí Cộng sản. Số: Năm 2016 (Số giữa tháng 6). Trang: 9-14. Năm 2016. (Jun 30 2016 10:48AM)
[6]Bài báo: Đặc điểm giáo dục đại học ở miền Bắc 1954 - 1975. Tác giả: Ngô Văn Hà. Tạp chí nghiên cứu lịch sử. Số: 11(487)/2016. Trang: 31-38. Năm 2016. (Mar 1 2017 5:02PM)
[7]Bài báo: Ba mươi năm hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam. Tác giả: Ngô Văn Hà
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
. Tạp chí Sinh hoạt Lý luận
marriage affairs open i want an affair
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
. Số: 129 (2/2015). Trang: 46-51. Năm 2015.
(Jul 5 2015 9:29PM)
[8]Bài báo: Công nghiệp hóa ở Việt Nam thời kỳ đổi mới - Từ nhận thức đến thực tiễn. Tác giả: Ngô Văn Hà. Tạp chí Lịch sử Đảng. Số: 9-2015. Trang: 45-50. Năm 2015. (Feb 12 2016 10:41AM)
[9]Bài báo: Xây dựng văn hóa kinh doanh trong bảo vệ môi trường. Tác giả: Ngô Văn Hà. Kỷ yếu khoa học, Trường Đại học Kinh tế. Số: 05/2015. Trang: 212-216. Năm 2015. (Jul 5 2015 9:36PM)
[10]Bài báo: Tư tưởng Hồ Chí Minh về phòng chống tham ô, lãng phí. Tác giả: Ngô Văn Hà. Tạp chí Lịch sử Đảng, Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. Số: 1(278)_ 2014. Trang: 28-34. Năm 2014. (Feb 25 2014 10:53AM)
[11]Bài báo: Quá trình phát triển tư duy của Đảng Cộng sản Việt Nam về công nghiệp hóa (1960 - 2011). Tác giả: Ngô Văn Hà
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Kỷ yếu hội thảo khoa học, Trường Đại học kinh tế Đà Nẵng. Số: 10-2013. Trang: 53-60. Năm 2013. (Feb 25 2014 10:59AM)
[12]Tham luận: Tập bài giảng Đường lối CM ĐCSVN (dùng cho sinh viên khối không chuyên), 2013. Tác giả: Ngô Văn Hà. xxxxx. Trang: 1-62. Năm 2013. (Jan 23 2021 9:16AM)
[13]Bài báo: Về tăng trưởng kinh tế gắn với công bằng xã hội ở Việt Nam hiện nay, Hội thảo khoa học Trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng, Tháng 6 năm 2012.. Tác giả: Ngô Văn Hà - Lê Thị Tuyết Ba
walgreens prints coupons open free printable coupons
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Hội thảo khoa học Trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng. Số: 6-2012. Trang: 150-155. Năm 2012. (Jul 10 2013 9:45PM)
[14]Bài báo: Thực trạng và giải pháp xây dựng đội ngũ giảng viên đại học hiện nay, Tạp chí Lịch sử Đảng, Tháng 11/2013. Tác giả: Ngô Văn Hà
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Tạp chí Lịch sử Đảng
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Số: 11-2012. Trang: 40-45. Năm 2012.
(Jul 10 2013 9:48PM)
[15]Bài báo: Hồ Chí Minh với việc trọng dụng trí thức – nhân tài. Tác giả: Ngô Văn Hà
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
. Tạp chí Lịch sử Đảng. Số: 3/2012. Trang: 50-56. Năm 2012. (Jul 10 2013 9:42PM)
[16]Bài báo: Xu hướng hội nhập giáo dục đại học và vấn đề đặt ra cho giáo dục đại học Việt Nam, Kỷ yếu hội thảo, Đại học Huế tháng 12/2011. Tác giả: Ngô Văn Hà. Kỷ yếu hội thảo, Đại học Huế. Số: 12/2011. Trang: 140-145. Năm 2011. (Jul 10 2013 9:39PM)
[17]Bài báo: Quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về phát triển nhanh và bền vững, Tạp chí Sinh hoạt lý luận, số 5 (108)/ 2011. Tác giả: Ngô Văn Hà
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Tạp chí Sinh hoạt lý luận
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
. Số: số 5 (108)/ 2011. Trang: 20-25. Năm 2011.
(Jul 10 2013 9:37PM)
[18]Bài báo: Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên trong các trường đại học hiện nay. Kỷ yếu Hội thảo khoa học 35 năm phát triển và hội nhập trường đại học kinh tế, Đại học Đà Nẵng (1975 – 2010), Tháng 11/ 2010 . Tác giả: Ngô Văn Hà. Kỷ yếu Hội thảo Trường Đại học Kinh tế
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Số: Tháng 11. Năm 2010.
(Jan 25 2011 9:44AM)
[19]Bài báo: Quan điểm của Hồ Chí Minh về người thầy giáo, Tạp chí Khoa học & Công nghệ, Số 5 (40)/2010.(Viết chung) . Tác giả: Ngô Văn Hà - Đỗ Thị Hằng Nga. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Số: 5(40). Năm 2010. (Jan 25 2011 9:44AM)
[20]Bài báo: Quan điểm của Đảng về xây dựng và phát triển giáo dục đại học, đào tạo cán bộ chuyên môn(1945 – 1975),Tạp chí Lịch sử Đảng, Tháng 12 năm 2010. . Tác giả: Ngô Văn Hà
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
. Tạp chí Lịch sử Đảng- Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
. Số: Tháng 12. Năm 2010.
(Jan 25 2011 9:45AM)
[21]Bài báo: Giáo dục đại học ở miền Bắc trong sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ, cứu nước (1954-1975), Tạp chí Sinh hoạt lý luận, 10/2010. Tác giả: Ngô Văn Hà
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
. Tạp chí Sinh hoạt Lý luận- Học viện chính trị khu vực III. Số: Tháng 10. Trang: 30 - 35. Năm 2010. (Jan 25 2011 4:18PM)
[22]Bài báo: Quan điểm Hồ Chí Minh về vai trò và nhiệm vụ của người thầy giáo, Tạp chí giáo dục, Tháng 12 (Kỳ 1) năm 2009 . Tác giả: Ngô Văn Hà
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
. Tạp chí Giáo dục- Bộ Giáo dục
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
. Số: Tháng 12 (Kỳ 1). Năm 2009.
(Jan 25 2011 9:43AM)
[23]Bài báo: Hồ Chí Minh, người khai sáng nền đạo đức cách mạng, Kỷ yếu Hội thảo khoa học Khoa Mác-Lênin, Tháng 5/ 2008. Tác giả: Ngô Văn Hà. Kỷ yếu Hội thảo Khoa Mác - Lênin. Số: Tháng 5. Năm 2008. (Jan 25 2011 9:42AM)
[24]Bài báo: Phát huy yếu tố tích cực của văn hoá truyền thống đối với phát triển kinh tế trong giai đoạn hiện nay, Kỷ yếu Hội thảo khoa học Trường Đại học Kinh tế, Tháng 4/ 2008.( Viết chung) . Tác giả: Lê Hữu Ái - Ngô Văn Hà. Kỷ yếu Hội thảo khoa học Trường Đại học Kinh tế- ĐH Đà Nẵng. Năm 2008. (Jan 25 2011 9:43AM)
[25]Bài báo: Giáo dục đại học ở miền Bắc giai đoạn 1954 – 1975, Tạp chí Lịch sử Đảng, Tháng 10 năm 2008. Tác giả: Ngô Văn Hà. Tạp chí Lịch sử Đảng- Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. Số: Tháng 10. Năm 2008. (Jan 25 2011 9:43AM)
[26]Bài báo: Giáo dục đại học miền Bắc phục vụ sản xuất và chiến đấu, Tạp chí Lịch sử Đảng, Tháng 4/2008 . Tác giả: Ngô Văn Hà. Tạp chí Lịch sử Đảng - Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. Số: Tháng 4. Năm 2008. (Jan 25 2011 9:42AM)
[27]Bài báo: Cách mạng Tháng 10 Nga, Nội dung và ý nghĩa thời đại, Kỷ Yếu Hội thảo khoa học của Khoa Mác- Lênin, Tháng 10/ 2007 . Tác giả: Ngô Văn Hà. Kỷ yếu Hội thảo Khoa Mác- Lênin. Số: Tháng 10. Năm 2007. (Jan 25 2011 9:42AM)
[28]Bài báo: Quan quan điểm Hồ Chí Minh về đạo đức của người thầy giáo, Tạp chí giáo dục, số (177), tháng 11/ 2007 . Tác giả: Ngô Văn Hà. Tạp chí Giáo dục- Bộ Giáo dục. Số: 177. Năm 2007. (Jan 25 2011 9:41AM)
[29]Bài báo: Giáo dục đại học Việt Nam thời kỳ kháng chiến chống Pháp (1945-1954),Tạp chí Huế xưa & Nay, Tháng 10/ 2005 . Tác giả: Ngô Văn Hà. Tạp chí Huế Xưa & Nay- Hội Khoa học Lịch sử Thừa Thiên Huế. Số: Tháng 10. Năm 2005. (Jan 25 2011 9:40AM)
[30]Bài báo: Vài nét về công tác xây dựng đội ngũ cán bộ giảng dạy đại học (1965-1975),Tạp chí Lịch sử Đảng, Tháng 10/2005 . Tác giả: Ngô Văn Hà
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
. Tạp chí Lịch sử Đảng- Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Số: Tháng 10. Năm 2005.
(Jan 25 2011 9:41AM)
[31]Bài báo: Về luận điểm trung với nước hiếu với dân trong tư tưởng Hồ Chí Minh(Viết chung), Tạp chí Khoa học công nghệ, ĐHĐN, Số 9 (4/2002) . Tác giả: Lê Hữu Ái - Ngô Văn Hà. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng
walgreens prints coupons open free printable coupons
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Năm 2002.
(Jan 25 2011 9:40AM)
[32]Bài báo: Xây dựng lực lượng vũ trang theo tư tưởng Hồ Chí Minh, Tạp chí Lý luận chính trị, Số tháng 12/ 2002 . Tác giả: Ngô Văn Hà. Tạp chí Lý luận Chính trị- Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. Số: tháng 12. Năm 2002. (Jan 25 2011 9:40AM)
[33]Bài báo: Tìm hiểu tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục, Tạp chí Lý luận chính trị, Số tháng 3/ 2001 . Tác giả: Ngô Văn Hà. Tạp chí Lý luận Chính trị- Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Số: Tháng 3. Năm 2001.
(Jan 25 2011 9:39AM)
[34]Bài báo: Nghệ thuật sử dụng bạo lực giành chính quyền trong Cách mạng Tháng Tám năm 1945,Tạp chí Huế Xưa & Nay, Số tháng 6/ 2001 . Tác giả: Ngô Văn Hà. Tạp chí Huế Xưa & Nay- Hội Khoa học Lịch sử Thừa Thiên Huế. Năm 2001. (Jan 25 2011 9:39AM)
[35]Bài báo: Việc trong dụng trí thức nhân tài xưa và nay, Tạp chí Huế Xưa & Nay, Số tháng 6/ 2000. Tác giả: Ngô Văn Hà. Tạp chí Huế Xưa & Nay- Hội Khoa học Lịch sử Thừa Thiên Huế
marriage affairs all wife cheat i want an affair
. Năm 2000.
(Jan 25 2011 9:38AM)
[36]Bài báo: Tìm hiểu công tác phát triển Đảng trong thanh niên sinh viên ở các trường đại học hiện nay, Tạp chí Khoa học Chính trị, Số 1 năm 2000 . Tác giả: Ngô Văn Hà. Tạp chí Khoa học Chính trị - Học viện Chính trị Khu vực II. Số: 1. Năm 2000. (Jan 25 2011 9:38AM)
[37]Bài báo: Năm năm thực hiện Nghị quyết TW5 Khoá VII ở nông thôn Duyên hải miền Trung, Tạp san Khoa học Đại học Đà Nẵng, Số 5 (11/1998) . Tác giả: Ngô Văn Hà. Tạp san Đại học Đà Nẵng. Số: Tháng 11. Năm 1998. (Jan 25 2011 9:38AM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: The role of the Five Precepts in Buddhism for Sustainable Development. Authors: Ngô Văn Hà. VESAK United Nations Great Feast, Family Harmony & Social Sustainability. Religious Publishing House, April 2019. No: , ISBN code: 978-604-61-6252-0. Pages: 297-310. Year 2019. (Jun 12 2019 8:43AM)
[2]Article: Ecotourism Development in TuyenQuang. Authors: Ngo Van Ha. Science and Technics Publishing House, Engineering. No: ISBN: 978-604- 73- 7107-5. Pages: pages 545 - 554. Year 2019. (Mar 10 2020 5:48PM)
[3]Article: Improving the quality of tourism human resources training in the context of international integration. Authors: Ngo Van Ha, Le Thi Tuyet Ba. Ho Chi Minh City National University Publishing House. No: ISBN: 978-604-57-3235-7. Pages: pages 199 - 215. Year 2018. (Mar 10 2020 5:53PM)
[4]Article: Conservation and promotion of Vietnamese cultural heritages in the context of international integration. Authors: Ngo Van Ha. International Integration of conservation opportunities and challenges for cultural heritage values. No: ISBN:978-604-57-3235-7. Pages: 51-57. Year 2018. (Feb 2 2019 11:08AM)
  
 Sách và giáo trình
(Jan 5 2018 3:29PM)(Jul 10 2013 9:18PM)(Nov 18 2013 10:02AM)(Nov 18 2013 10:06AM)(Jan 25 2011 9:37AM)(Jan 25 2011 9:36AM)(Jan 25 2011 9:35AM)(Jan 25 2011 9:35AM)
[1]Tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục và vấn đề giáo dục đại học Việt Nam Chủ biên: Tác giả. Nơi XB: Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia. Năm 2017.
[2]Tư tưởng Hồ Chí Minh về người thầy và việc xây dựng đội ngũ giảng viên đại học hiện nay, Sách Nxb Chính trị Quốc gia, 2013 Chủ biên: Tác giả. Nơi XB: NXBChính trị quốc gia. Năm 2013.
[3]Đại cương văn hóa Việt Nam( Tập bài giảng), Nơi xuất bản, Đà Nẵng, 2013 Chủ biên: Ngô Văn Hà. Nơi XB: Đà Nẵng. Năm 2013.
[4]Lịch sử văn minh thế giới (Tập bài giảng), Nơi xuất bản, Đà Nẵng, 2012 Chủ biên: Ngô Văn Hà. Đồng tác giả: xxx. Nơi XB: Đà nẵng. Năm 2012.
[5]Giáo dục đại học ở miền Bắc thời kỳ 1954 - 1975, Sách, NXB Chính trị Quốc gia, 2010. Chủ biên: Tác giả. Đồng tác giả: . Nơi XB: Chính trị Quốc Gia. Năm 2010.
[6]Tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh và vấn đề giáo dục đạo đức thanh niên hiện nay, Sách, Giấy phép NXB Đà Nẵng, 2008 (Tham gia) Chủ biên: Lê Hữu Ái. Đồng tác giả: Ngô Văn Hà - Lê Thị Tuyết Ba. Nơi XB: NXB Đà Nẵng. Năm 2008.
[7]Giá trị bền vững của Tuyên ngôn Đảng Cộng sản trong thời đại ngày nay, Sách, Giấy phép NXB Đà Nẵng, 1998 (Tham gia) Chủ biên: Phạm hảo. Nơi XB: Đà Nẵng. Năm 1998.
[8]Tư tưởng Hồ Chí Minh về con người và vấn đề xây dựng con người trong sự nghiệp đổi mới, Sách, Giấy phép NXB Đà Nẵng, 1998 (Tham gia) Chủ biên: Trương Minh Dục - Trần Quốc Long. Đồng tác giả: Ngô Văn Hà - Nguyễn Mậu Linh - Ngô Minh Hoàng - Nguyễn Thị Tâm. Nơi XB: NXB Đà Nẵng. Năm 1998.
  
 Giải thưởng khoa học, phát minh và sáng chế
SttTênLĩnh vựcNăm nhậnSốNơi cấp
[1] Luận án tiến sĩ đạt giải ba (không có giải nhất) của Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam, năm 2009

 Xã hội nhân văn

 2009

 29

 Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam

  
 Khen thưởng
[1] Chiến sĩ thi đua cấp Bộ, năm 2010. Số: 6156/QĐBGD- ĐT. Năm: 2010.
[2] Bằng khen của Bộ Trưởng Bộ giáo dục, năm 2013. Số: 751/QĐ -BGDĐT. Năm: 2013.
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn