Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 108,955,558

SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Kinh tế môi trường
Ngành: Kinh tế học
 2022 Sinh viên đại học  Trường Đại học Kinh tế - ĐHĐN
[2]Lập dự án đầu tư
Ngành: Khoa học quản lý
 2022 Sinh viên đại học  Trường Đại học Kinh tế - ĐHĐN
[3]Dự báo phát triển kinh tế xã hội
Ngành: Kinh tế học
 2021 Sinh viên đại học  Trường Đại học Kinh tế - ĐHĐN
[4]Kinh tế vi mô 2
Ngành: Kinh tế học
 2019 Sinh viên đại học  Trường Đại học Phạm Văn Đồng
[5]Kinh tế phát triển 2
Ngành: Kinh tế học
 2019 Sinh viên đại học  Trường Đại học Phạm Văn Đồng
[6]Kinh tế lượng
Ngành: Kinh tế học
 2018 Sinh viên đại học  Trường Đại học Phạm Văn Đồng
[7]Kinh tế môi trường
Ngành: Kinh tế học
 2017 Sinh viên Đại học  Trường Đại học Phạm Văn Đồng
[8]Kinh tế công cộng
Ngành: Kinh tế học
 2017 Sinh viên Đại học  Trường Đại học Phạm Văn Đồng
[9]Kinh tế vi mô
Ngành: Kinh tế học
 2013 Sinh viên cao đẳng Sinh viên đại học  Trường Đại học Phạm Văn Đồng
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn