Hà Lê Hồng Ngọc
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 
Mục này được 18594 lượt người xem
Họ và tên:  Hà Lê Hồng Ngọc
Giới tính:  Nữ
Năm sinh:  30/09/1986
Nơi sinh: Tp.Huế
Quê quán Quảng Bình
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Kế toán - Tài Chính; Tại: Đại Học Kinh Tế - Đại Học Huế
Đơn vị công tác: Khoa Tài chính; Trường Đại học Kinh tế
Học vị: Thạc sĩ; năm: 2013; Chuyên ngành: Kế Toán Chuyên Nghiệp; Tại: Đại Học Adelaide, Australia
Dạy CN: Tài Chính Doanh Nghiệp
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: Tiếng Anh
Địa chỉ liên hệ: Khoa Tài chính, 71 Ngũ Hành Sơn, Tp Đà Nẵng
Điện thoại: 02363525459; Mobile: 0988442370
Email: ngochlh@due.edu.vn
 Quá trình giảng dạy và công tác
 • 2016- nay Giảng viên Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng
• 2009 – 2015 Giảng viên Trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế
• 2008 – 2009 Nhân viên tín dụng, Ngân hàng Thương mại Cổ Phần Á Châu, CN Huế
 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp cơ sở: Đầu tư, Dòng tiền và hạn chế tài chính. Nghiên cứu thực nghiệm tại Việt Nam. Chủ nhiệm: Ha Le Hong Ngoc. Mã số: T2018-04-34. Năm: 2018. (Jul 23 2018 2:20PM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Investment, Cash Flow, and Financial Constraints in a Transition Economy. Evidence from Vietnam . Tác giả: Ngoc Ha, Hong Phan. ICOAF 2018. Số: SBN: 978-604-84-3195-2. Trang: 184-199. Năm 2018. (Jul 23 2018 2:23PM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: An Exploration of Gender Differences in The Use of Social Networking Sites and Recommendation for Online Advertising: The Case of Facebook. . Authors: Phuoc Nguyen, Ngoc Ha. International Conference : Mica 2018. No: ISBN: 9786048434711. Pages: 2, 94-99. Year 2018. (Aug 20 2019 5:05AM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn