Hoàng Lê Uyên Thục
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 
Mục này được 23973 lượt người xem
Họ và tên:  Hoàng Lê Uyên Thục
Giới tính:  Nữ
Năm sinh:  18/04/1971
Nơi sinh: Thành phố Đà Nẵng
Quê quán Xuân Đài, Điện Bàn, Quảng Nam
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Điện tử; Tại: Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng
Đơn vị công tác: Khoa Điện tử Viễn thông; Trường Đại học Bách Khoa
Học vị: Tiến sĩ; năm: 2017; Chuyên ngành: Khoa học máy tính; Tại: Đại học Đà Nẵng (liên kết)
Dạy CN: Điện tử - Viễn thông
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: Tiếng Anh
Địa chỉ liên hệ: Khoa Điện tử - Viễn thông, Trường Đại học Bách khoa, 54 Nguyễn Lương Bằng, Liên Chiểu, Đà Nẵng
Điện thoại: +84 2363 841287; Mobile: +84 905 722999
Email: hluthuc@dut.udn.vn; hoangleut@yahoo.com
 Quá trình giảng dạy và công tác
 - Từ 1994 đến 2004: giảng dạy tại khoa Công nghệ thông tin - Điện tử - Viễn thông, Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng
- Từ 2005 đến nay: giảng dạy tại khoa Điện tử - Viễn thông, Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng
- Từ 1-4/2011: thực tập tại Information Processing Lab, EE, UW
 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp Bộ: Nghiên cứu phát hiện chuyển động bất thường dựa vào camera.. Chủ nhiệm: Hoàng Lê Uyên Thục. Thành viên: Phạm Văn Tuấn, Ngô Minh Trí, Mạc Như Minh, Vũ Vân Thanh. Mã số: B2016-DNA-40-TT. Năm: 2016. (Apr 26 2017 8:08AM)
[2] Đề tài cấp Bộ: Nghiên cứu phát triển hệ thống thông minh giám sát, chăm sóc sức khỏe dựa trên phân tích tín hiệu video . Chủ nhiệm: PGS. TS. Pham Văn Tuấn. Thành viên: Hoàng Lê Uyên Thục, Ngô Văn Sỹ, Huỳnh Hữu Hưng, Nguyễn Lê Hùng, Nguyễn Trung Kiên, Jenq-Neng Hwang. Mã số: B2012-01-03. Năm: 2014. (Jan 14 2016 9:37AM)
[3] Đề tài cấp ĐHĐN: Tự động nhận dạng hành động con người trong đoạn video quay bằng một camera. Chủ nhiệm: Hoàng Lê Uyên Thục. Thành viên: Phạm Văn Tuấn, Trần Thị Minh Hạnh, Nguyễn Lê Hùng, Jenq-Neng Hwang. Mã số: Đ2012-02-41. Năm: 2012. (Dec 27 2012 9:05PM)
[4] Đề tài cấp Bộ: Phát triển các thuật toán nâng cao chất lượng tiếng nói trong miền tần số và miền wavelet. Chủ nhiệm: Phạm Văn Tuấn. Thành viên: Ngô Văn Sỹ, Hoàng Lê Uyên Thục, Phạm Văn Phát, Vũ Hải Quân, Eric Castelli, Gernot Kubin. Mã số: B2010-ĐN02-61. Năm: 2011. (Feb 8 2012 9:13PM)
[5] Đề tài cấp ĐHĐN: Phát triển các giải thuật ước lượng kênh truyền trong mạng thông tin di động thế hệ thứ tư (4G/LTE). Chủ nhiệm: Nguyễn Lê Hùng. Thành viên: Phạm Văn Tuấn, Hoàng Lê Uyên Thục, Bùi Thị Minh Tú, Trần Thị Hương. Mã số: Đ2011-02-12. Năm: 2011. (Feb 8 2012 9:16PM)
[6] Đề tài cấp Bộ: Nghiên cứu kỹ thuật nén ảnh để truyền qua mạng viễn thông. Chủ nhiệm: Ngô Văn Sỹ. Thành viên: Hồ Viết Việt, Hoàng Lê Uyên Thục. Mã số: B98-15-22-TĐ. Năm: 2001. (May 9 2011 8:27AM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Ứng dụng mạng nơ-ron nhân tạo trong nhận dạng tự động chữ số viết tay hỗ trợ giáo dục trẻ mầm non. Tác giả: Hoàng Lê Uyên Thục, Phan Đình Tùng, Lê Thị Mỹ Hạnh. Hội thảo khoa học quốc gia: Công nghệ thông tin và Ứng dụng trong các lĩnh vực, lần thứ 6. Số: Kỷ yếu. Trang: 124-131. Năm 2017. (Jun 7 2018 11:03AM)
[2]Bài báo: Nhận dạng mẫu hình ảnh sử dụng mô-men Hu . Tác giả: Hoàng Lê Uyên Thục, Phạm Văn Tuấn. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 5(114).2017-Quyển 2. Trang: 62-66. Năm 2017. (Jul 24 2017 3:12PM)
[3]Bài báo: Tự động nhận dạng một số loài hoa cảnh phổ biến ở Việt Nam dựa vào kỹ thuật thị giác máy tính . Tác giả: Hoàng Lê Uyên Thục, Nguyễn Văn Đức, Huỳnh Tú Thiên, Lê Việt Tri, Lê Thị Mỹ Hạnh . Hội thảo quốc gia lần thứ XX: Một số vấn đề chọn lọc của Công nghệ thông tin và truyền thông. Số: Kỷ yếu. Trang: 1-6. Năm 2017. (Dec 10 2017 9:12PM)
[4]Bài báo: So sánh phương pháp nhận dạng hành động con người trong đoạn video quay bằng một camera dùng DTW và HMM. Tác giả: Hoàng Lê Uyên Thục ; Phạm Văn Tuấn ; Shian-Ru Ke. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 1(74).2014-Quyển 2. Trang: 69. Năm 2014. (May 7 2014 4:52PM)
[5]Bài báo: Effects of HMM parameters on view-invariant human action recognition system. Tác giả: Shian-Ru Ke, Hoang Le Uyen Thuc, Jenq-Neng Hwang. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Đà Nẵng. Số: 8[57]. Trang: 246-252. Năm 2012. (Oct 3 2012 9:45PM)
[6]Bài báo: Recent advances on video-based human walking gait analyses. Tác giả: Hoang Le Uyen Thuc, Pham Van Tuan, Jenq-Neng Hwang. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Đà Nẵng. Số: 8[57]. Trang: 253-261. Năm 2012. (Oct 3 2012 9:52PM)
[7]Bài báo: Tổng quan về các kỹ thuật nén audio chất lượng cao MP3 và AAC dùng trong thiết bị số hiện nay. Tác giả: Hoàng Lê Uyên Thục, Phạm Văn Tuấn. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Đà Nẵng. Số: 4[39]. Trang: 235 - 241. Năm 2010. (May 9 2011 8:35AM)
[8]Bài báo: Giải pháp giảm nhiễu trong miền wavelet để nâng cao hiệu suất nhận dạng tiếng nói tự động. Tác giả: Phạm Văn Tuấn, Hoàng Lê Uyên Thục. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Đà Nẵng. Số: 4[39]. Trang: 271-278. Năm 2010. (May 9 2011 8:37AM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: Building a Vietnamese-Ede Machine Translation System for the Weather Bulletins. Authors: Hoang Thi My Le, Hoang Le Uyen Thuc. International Journal of Advanced Research in Computer Engineering & Technology, ISSN: 2278-1323. No: vol. 7(6). Pages: 1-6. Year 2018. (Jun 7 2018 11:08AM)
[2]Article: An Effective Video-based Model for Fall Monitoring of the Elderly. Authors: Hoang Le Uyen Thuc, Pham Van Tuan, Jenq-Neng Hwang. IEEE International Conference on System Science and Engineering (ICSSE). No: Proceeding. Pages: 48-52. Year 2017. (Apr 26 2017 8:13AM)
[3]Article: Video-based Action Recognition to Assist Mild Cognitive Impairment Prediction. Authors: Hoang Le Uyen Thuc, Shian-Ru Ke and Pham Van Tuan . International Journal of Computer Science and Information Security, ISSN 1947 5500 (ESCI). No: vol. 14(10). Pages: 24-33. Year 2016. (Dec 1 2016 8:08AM)
[4]Article: Cyclic HMM-based Method for Pathological Gait Recognition from Side View Gait Video. Authors: Hoang Xuan Hai, Hoang Le Uyen Thuc. International Journal of Advanced Research in Computer Engineering & Technology. No: volume 4, issue 5. Pages: 2171-2176. Year 2015. (Jan 14 2016 8:51AM)
[5]Article: Human Action Recognition based on 3D Human Modeling and Cyclic HMMs. Authors: Shian-Ru Ke, Hoang Le Uyen Uyen Thuc, Jenq-Neng Hwang, Jang-Hee Yoo, and Kyoung-Ho Choi. ETRI journal, p-ISSN 1225 - 6463, e-ISSN 2233 - 7326 (SCI, Scopus). No: vol. 36, no. 4, Aug. 2014. Pages: pp. 662-672. Year 2014. (Aug 25 2014 10:11AM)
[6]Article: An Effective Video-based System for Human Fall Detection. Authors: Hoang Le Uyen Thuc, Pham Van Tuan. International Journal of Advanced Research in Computer Engineering & Technology , ISSN: 2278 - 1323. No: volume 3 issue 8. Pages: 2820-2826. Year 2014. (Aug 25 2014 10:14AM)
[7]Article: A Review on Video-Based Human Activity Recognition. Authors: Shian-Ru Ke, Hoang Le Uyen Thuc, Yong-Jin Lee, Jenq-Neng Hwang, Jang-Hee Yoo, Kyoung-Ho Choi . MDPI Computers 2013 (ESCI). No: 2(2). Pages: 88-131. Year 2013. (May 2 2013 10:23AM)
[8]Article: Human Action Recognition based on 3D Body Modeling from Monocular Videos. Authors: Hoang Le Uyen Thuc, Shian-Ru Ke, Jenq-Neng Hwang, Jang-Hee Yoo, Kyong-Ho Choi. Frontiers of Computer Vision Workshop, Kawasaki, Japan. No: FCV2012. Pages: 6-13. Year 2012. (Jan 14 2012 11:32PM)
[9]Article: An Effective 3D Geometric Relational Feature Descriptor for Human Action Recognition. Authors: Hoang Le Uyen Thuc, Pham Van Tuan, Jenq-Neng Hwang. 2012 IEEE-RIVF International Conference on Computing and Communication Technologies, Ho Chi Minh city, Vietnam. No: ISBN 978-1-4673-0308-8. Pages: 270-275. Year 2012. (Jan 14 2012 11:39PM)
[10]Article: A Survey on Advanced Video Based Health Care Monitoring Systems. Authors: Le Thi My Hanh, Hoang Le Uyen Thuc, Pham Van Tuan. The 2012 International Conference on BioSciences and BioElectronics, Danang, Vietnam. No: Proceeding. Pages: 1-8. Year 2012. (Dec 11 2012 6:52AM)
[11]Article: Quasi-Periodic Action Recognition from Monocular Videos via 3D Human Models and Cyclic HMMs . Authors: Hoang Le Uyen Thuc, Shian-Ru Ke, Jenq-Neng Hwang, Pham Van Tuan,Truong Ngoc Chau . 2012 International Conference on Advanced Technologies for Communications, Ha Noi, Vietnam. No: ISBN 978-1-4673-4350-3. Pages: 110-113. Year 2012. (Oct 3 2012 10:00PM)
  
 Sách và giáo trình
(Feb 8 2012 9:18PM)
[1]Thông tin số Chủ biên: Bùi Thị Minh Tú. Đồng tác giả: Hoàng Lê Uyên Thục, Nguyễn Duy Nhật Viễn. Nơi XB: Nhà Xuất bản giáo dục. Năm 2016.
  
 Khen thưởng
[1] Thành tích bồi dưỡng tài năng nữ trong lĩnh vực Công nghệ thông tin. Số: 326 QĐ/TƯĐTN. Năm: 2000.
[2] Thành tích xuất sắc trong năm học 2000-2001. Số: 1301/QĐKT. Năm: 2001.
[3] Thành tích trong Phong trào thi đua hoàn thành nhiệm vụ năm học 2005-2006. Số: 2669/QĐKT. Năm: 2006.
[4] Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở. Năm: 2013.
[5] Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở. Năm: 2015.
[6] Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở. Năm: 2017.
  
 Các học phần và môn giảng dạy
SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Nhập môn ngành
Ngành: Kỹ thuật điện tử viễn thông
 2017 Sinh viên đại học  Khoa Điện tử - Viễn thông, Trường Đại học Bách khoa
[2]Hệ thống tuyến tính thời gian rời rạc (EE341)
Ngành: Kỹ thuật điện & điện tử
 2011 Sinh viên chương trình tiên tiến  Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng
[3]Tín hiệu và Lọc số (EE442)
Ngành: Kỹ thuật điện & điện tử
 2011 Sinh viên chương trình tiên tiến  Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng
[4]Các phép biến đổi tín hiệu số và ứng dụng
Ngành: Kỹ thuật điện & điện tử
 2002 Sinh viên chương trình chất lượng cao Việt = Pháp PFIEV  Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng
[5]Tín hiệu và Hệ thống
Ngành: Kỹ thuật điện & điện tử
 1998 Sinh viên đại học, hệ chính quy và vừa làm vừa học  Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng
[6]Xử lý tín hiệu số
Ngành: Kỹ thuật điện & điện tử
 1995 Sinh viên đại học, hệ chính quy và vừa làm vừa học.  Trường Đại học Bách khoa-Đại học Đà Nẵng
[7]Thông tin số
Ngành: Kỹ thuật điện & điện tử
 1995 Sinh viên đại học, hệ chính quy và vừa làm vừa học  Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng
  
 Thông tin khác
  - Hướng dẫn sinh viên thực hiện đề tài đạt giải thưởng "Tài năng khoa học trẻ Việt Nam" năm 2013 - Bộ Giáo dục và Đào tạo.
-  Hướng dẫn sinh viên nghiên cứu khoa học đạt kết quả tốt trong năm học 2011-2012 - Trường Đại học Bách khoa (2 đề tài).
- Hướng dẫn sinh viên nghiên cứu khoa học đạt giải trong năm học 2010-2011 - Trường Đại học Bách khoa.
- Hướng dẫn sinh viên nghiên cứu khoa học đạt giải trong Hội nghị sin viên nghiên cứu khoa học lần thứ 7 Đại học Đà Nẵng 2010.
- Hướng dẫn sinh viên nghiên cứu khoa học đạt giải trong năm học 2005-2006 - Đại học Bách khoa.
viagra coupon 2016 softballspa.com discount coupons for viagra
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn