Hồ Minh Hoành
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 91,779,453

 
Mục này được 13742 lượt người xem
Họ và tên:  Hồ Minh Hoành
Giới tính:  Nữ
Năm sinh:  00/10/1985
Nơi sinh: Xuân Ninh - Quảng Ninh - Quảng Bình
Quê quán Xuân Ninh - Quảng Ninh - Quảng Bình
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Cử nhân Công nghệ Thông tin; Tại: Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng
Đơn vị công tác: Phòng Khoa học và HTQT; Trường Đại học Sư phạm
Học vị: Đại học; năm: ; Chuyên ngành: ; Tại:
Lĩnh vực NC: 
Điện thoại: ; Mobile: 0903599398
Email: minhhoanh@dce.udn.vn
 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp cơ sở: Nghiên cứu xây dựng chương trình quản lý các đề tài khoa học công nghệ trường Đại học Sư phạm. Chủ nhiệm: Hồ Minh Hoành. Mã số: T2012-03-35. Năm: 2012. (Jan 19 2013 8:57AM)
[2] Đề tài cấp ĐHĐN: Nghiên cứu giải pháp cung cấp tài nguyên phân tán trong hệ thống máy chủ ảo của Cloud Computing. Chủ nhiệm: PGS. TS Lê Văn Sơn. Thành viên: Đặng Hùng Vĩ, Hồ Minh Hoành, Lê Thành Công, Lê Doãn Cang, Nguyễn Hà Huy Cường. Mã số: Đ-2012-. Năm: 2012. (Jan 19 2013 8:54AM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn