Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 60,208,442

SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Nhiệt động nâng cao
Ngành: Nhiệt
 2019 Cao học  Đại học Bách khoa Đà Nẵng
[2]Phương pháp số tính truyền nhiệt
Ngành: Nhiệt
 2019 Cao học  Đại học Bách khoa Đà Nẵng
[3]Nhiệt động học kỹ thuật
Ngành: Nhiệt
 2009 Đại Học  Đại học Bách khoa Đà Nẵng
[4]Thiết bị trao đổi nhiệt
Ngành: Nhiệt
 2005 Đại học  Đại học Bách khoa Đà Nẵng
[5]Kỹ thuật Nhiệt
Ngành: Nhiệt
 1999 Đại Học  Đại Học Bách Khoa Đà Nẵng
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn