Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

[1] Giấy khen: Công đoàn viên có thành tích xuất sắc trong hoạt động công đoàn năm học 2016 -2017.. Số: 30/QĐKT-CDĐHKT. Năm: 2017.
[2] Giấy khen: Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2017.. Số: 195 - QĐ/BTV. Năm: 2018.
[3] Giấy khen: Đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thanh niên Trường Đại Học Kinh tế – Đại học Đà Nẵng năm học 2017-2018.. Số: 1995/QĐ-ĐHKT. Năm: 2018.
[4] Chiến sĩ thi đua cơ sở năm 2020. Số: 3044/QĐ-ĐHĐN. Năm: 2018.
[5] Chiến sĩ thi đua cơ sở năm 2019. Số: 2770/QĐ-ĐHĐN. Năm: 2019.
[6] Bằng khen Đạt thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học giai đoạn 2016 – 2018.. Số: 208/NQ-KT. Năm: 2019.
[7] Giấy khen: Đạt giải Nhì Cuộc thi sáng tác ca khúc về Đại học Đà Nẵng. Số: 48 QĐ/ĐHĐN-ĐTN. Năm: 2019.
[8] Giấy khen: Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2018.. Số: 271- QĐ/BTV. Năm: 2019.
[9] Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2019. Số: 312- QĐ/BTV. Năm: 2020.
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn