Hoàng Lê Trà My
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 87,976,607

 
Mục này được 24550 lượt người xem
Họ và tên:  Hoàng Lê Trà My
Giới tính:  Nữ
Năm sinh:  25/06/1991
Nơi sinh: Đà Nẵng
Quê quán Hoài Châu, Hoài Nhơn, Bình Định
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Quốc tế học; Tại: Đại học Ngoại ngữ - ĐHĐN
Đơn vị công tác: Khoa Quốc Tế học; Trường Đại học Ngoại Ngữ
Học vị: Đại học; năm: ; Chuyên ngành: ; Tại:
Dạy CN: Quan hệ quốc tế
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: Tiếng Anh
Địa chỉ liên hệ: Khoa Quốc tế học - Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng
Điện thoại: Đăng nhập để thấy thông tin; Mobile: Đăng nhập để thấy thông tin
Email: Đăng nhập để thấy thông tin
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn