Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,998,405

SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Thiết Kế Hệ Thống Sản Xuất
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2013 Sinh viên ngành Quản Lý Công Nghiệp
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
 Trường Đại Học Bách Khoa Đà Nẵng
[2]Tổ Chức Hệ Thống Thông Tin Trong Doanh Nghiệp
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2013 Sinh viên ngành Quản Lý Công Nghiệp  Trường Đại Học Bách Khoa Đà Nẵng
[3]Kinh tế quản lý
Ngành: Khoa học quản lý
 2013 Sinh viên Khoa quản lý dự án  Trường ĐHBK Đà Nẵng
[4]Quản trị sản xuất
Ngành: Khoa học quản lý
 2013 Sinh viên Khoa Quản lý dự án  Trường ĐHBK Đà Nẵng
[5]Quản lý bảo dưỡng trong công nghiệp
Ngành: Khoa học quản lý
 2013 Sinh viên ngành Quản lý công nghiệp, Khoa QLDA  Trường ĐHBK Đà Nẵng
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn