Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Sử dụng kỹ thuật 10-MTTs cải thiện năng lực tự học của sinh viên học Toán
losartankalium krka bivirkninger go losartan
abortion pill services abortion pill articles having an abortion
Chủ nhiệm:  Hồ Ngọc Huy; Thành viên:  
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
Số: P2014 - PH - 08 ; Năm hoàn thành: 2014; Đề tài cấp cơ sở; Lĩnh vực: Giáo dục

walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn