Hồ Phước Dũng
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 93,293,607

 
Mục này được 23527 lượt người xem
Họ và tên:  Hồ Phước Dũng
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  26/06/1976
Nơi sinh: Thành phố Đà Nẵng
Quê quán Xã Hoà Phát, huyện Hoà Vang, thành phố Đà Nẵng
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Kế toán; Tại: Đại học Kinh tế - ĐH Đà Nẵng
Đơn vị công tác: Khoa Kế toán; Trường Đại học Kinh tế
Học vị: Thạc sĩ; năm: ; Chuyên ngành: ; Tại:
Dạy CN: Kế toán
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: Anh văn
Địa chỉ liên hệ: Khoa Kế toán, trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng
Điện thoại: 02363836987; Mobile: 0914.028.098
Email: dunghp@due.edu.vn
 Quá trình giảng dạy và công tác
 

- Từ năm 1999 đến 2008: Thanh tra thành phố Đà Nẵng


- Từ 2008 đến nay: Khoa Kế toán, trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng

 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp ĐHĐN: Các nhân tố ảnh hưởng đến vận dụng chuẩn mực kế toán trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ: Khảo sát ở các doanh nghiệp tại Đà Nẵng. Chủ nhiệm: PGS.TS. Trần Đình Khôi Nguyên. Thành viên: PGS.TS Nguyễn Công Phương, ThS. Nguyễn Thị Thanh Huyền, ThS. Lê Quang Sang, ThS. Hồ Phước Dũng, ThS. Nguyễn Văn Quang. Mã số: B2009-TDA02-13-TRIG. Năm: 2012. (Mar 28 2016 3:56PM)
  
 Các học phần và môn giảng dạy
SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Phân tích tài chính doanh nghiệp
Ngành: Kế toán
 2013   
[2]Nguyên lý kế toán
Ngành: Kế toán
 2009 Sinh viên khối kinh tế  Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng
[3]Phân tích hoạt động kinh doanh
Ngành: Kế toán
 2009 Sinh viên chuyên ngành Kế toán, Tài chính,..  Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn