Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 86,627,979

SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Phân tích tài chính doanh nghiệp
Ngành: Kế toán
 2013   
[2]Nguyên lý kế toán
Ngành: Kế toán
 2009 Sinh viên khối kinh tế  Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng
[3]Phân tích hoạt động kinh doanh
Ngành: Kế toán
 2009 Sinh viên chuyên ngành Kế toán, Tài chính,...  Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn