Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 103,540,028

 Tính giá thành dịch vụ khám chữa bệnh: Yêu cầu và khả năng thực hiện tại các bệnh viện công Việt Nam
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Huỳnh Thị Hồng Hạnh
Nơi đăng: Tạp chí Kế toán và Kiểm toán; Số: 152;Từ->đến trang: 44-47;Năm: 2016
Lĩnh vực: Kế toán; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Trong điều kiện thực hiện sâu rộng cơ chế tự chủ tài chính đối với các bệnh viện công, việc hạch toán đầy đủ chi phí và xác định giá thành thực hiện các dịch vụ y tế ngày càng trở nên cần thiết. Điều này không chỉ xuất phát từ yêu cầu của các cơ quan quản lý Nhà nước, từ xu hướng thực hiện các phương thức thanh toán viện phí mà còn từ nhận thức của lãnh đạo các bệnh viện công để quản lý, điều hành bệnh viện hiệu quả hơn. Tuy nhiên, kết quả khảo sát thực tế cho thấy, nhiều bệnh viện công chưa tổ chức tốt công tác hạch toán chi phí do đó chưa xác định được đầy đủ, chính xác giá thành dịch vụ khám chữa bệnh. Việc tổ chức hệ thống thông tin kế toán theo định hướng quản lý tổng thể, lựa chọn phương pháp phân bổ chi phí và tính giá thành dịch vụ khám chữa bệnh phù hợp là yêu cầu đặt ra cho các bệnh viện công Việt Nam hiện nay.
ABSTRACT
[ 8_giá thành dịch vụ kcb _ktkt152.pdf ]
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn