Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 105,156,060

[1] Đề tài cấp Nhà nước: Đánh giá tác động của các hiệp định thương mại tự do đến cơ cấu kinh tế và xác định các ngành có lợi thế phát triển trong cơ cấu kinh tế của Việt Nam. Chủ nhiệm: PGS.TS. Nguyễn Mạnh Toàn. Thành viên: Huỳnh Thị Diệu Linh (Thư ký), Võ Thị Thúy Anh, Huỳnh Thị Hồng Hạnh, Nguyễn Phúc Nguyên. Mã số: KX.01.20/16-20. Năm: 2020. (Jul 2 2021 7:52AM)
[2] Đề tài cấp Bộ: Nâng cao chất lượng của Hệ thống thông tin kế toán tại các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Chủ nhiệm: TS. Huỳnh Thị Hồng Hạnh. Thành viên: Nguyễn Mạnh Toàn, Huỳnh Huy Hòa, Nguyễn Trần Ngọc Diệu. Mã số: B2016-DNA-13-TT. Năm: 2018. (Jun 11 2019 8:30AM)
[3] Đề tài cấp ĐHĐN: Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin đối với quy trình thanh toán Bảo hiểm y tế tại các bệnh viện công. Chủ nhiệm: Huỳnh Thị Hồng Hạnh. Thành viên: Nguyễn Mạnh Toàn, Đặng Ngọc Châu. Mã số: Đ2011-04-06. Năm: 2012. (Dec 21 2012 8:12AM)
[4] Đề tài cấp Bộ: Phân tích tác động của việc thành lập Tuyến hành lang kinh tế Đông - Tây đến Vùng Kinh tế trọng điểm Miền Trung. Chủ nhiệm: Nguyễn Mạnh Toàn. Thành viên: Huỳnh Thị Hồng Hạnh, Lê Văn Huy, Võ Thi Thúy Anh, Bùi Quang Bình. Mã số: B2009-TDA02-17-TRIG. Năm: 2012. (Dec 21 2012 8:15AM)
[5] Đề tài cấp ĐHĐN: Hướng hoàn thiện hệ thống thông tin kế toán theo định hướng ERP tại các cơ sở y tế. Chủ nhiệm: Huỳnh Thị Hồng Hạnh. Mã số: T2010-04-25. Năm: 2011. (Jan 30 2012 8:56AM)
[6] Đề tài cấp Bộ trọng điểm: Tác động của việc gia nhập WTO đến phân phối thu nhập và khoảng cách giàu nghèo tại các tỉnh Duyên hải Nam trung bộ. Chủ nhiệm: TS. Nguyễn Mạnh Toàn. Thành viên: Ths. Huỳnh Thị Hồng Hạnh (Thư ký). Mã số: B2008-ĐN04-35-TĐ. Năm: 2011. (May 27 2011 5:45AM)
[7] Đề tài cấp Bộ: Xây dựng hệ thống qui trình quản lý đào tạo hệ vừa học vừa làm tại Trường Đại học Kinh tế. Chủ nhiệm: Ths. Nguyễn Trung Kiên. Thành viên: Nguyễn Mạnh Toàn, Huỳnh Thị Hồng Hạnh. Mã số: B2007-D9N04-19. Năm: 2010. (May 27 2011 7:40AM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn