Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 52,820,841

 Những biến đổi văn hóa làng Cẩm Bắc (phường Hòa Thọ Đông, quận Cẩm Lê, thành phố Đà Nẵng
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
walgreens prints coupons abortion pill services abortion pill articles having an abortion
Chủ nhiệm:  Hoàng Thị Mai Sa; Thành viên:  không
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
Số: T2012-03-18 ; Năm hoàn thành: 2012; Đề tài cấp cơ sở; Lĩnh vực: Xã hội nhân văn
đề tài được triển khai trong 3 chương:

Chương 1: Những vấn đề chung về biến đổi văn hóa làng

Chương 2: Những biến đổi trong đời sống kinh tế, văn hóa, xã hội

làng Cẩm Bắc

Chương 3: Những vấn đề đặt ra trong quá trình biến đổi văn hóa ở làng Cẩm Bắc

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn