Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 66,854,426

SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Văn hóa ẩm thực Việt Nam
Ngành: Văn hoá học
 2012 sinh viên chuyên ngành văn hóa học  Đại học Sư phạm Đà Nẵng
[2]Cơ sở văn hóa Việt Nam
Ngành: Văn hoá học
 2012 - sinh viên chuyên ngành sư phạm Ngữ Văn, Cử nhân Văn học, Cử nhân văn hóa học, Sư phạm Tiểu học, Sư phạm Mầm non... - Sinh viên chuyên ngành ngoại ngữ
walgreens prints coupons open free printable coupons
 - Đại học Sư phạm Đà Nẵng - Đại học Ngoại ngữ Đà Nẵng
[3]Văn hóa trang phục Việt Nam
Ngành: Văn hoá học
 2011 sinh viên chuyên ngành Văn hóa học  Đại học Sư phạm Đà Nẵng
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn