BS. Hoàng Thị Nam Giang
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 
Mục này được 30978 lượt người xem
Họ và tên:  BS. Hoàng Thị Nam Giang
Giới tính:  Nữ
Năm sinh:  24/08/1985
Nơi sinh: Gia Lai
Quê quán Ninh Bình
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Bác sỹ đa khoa; Tại: Tại Trường Đại học Y Dược Huế
Đơn vị công tác: Tổ bộ môn; Khoa Y Dược
Học vị: Tiến sĩ; năm: 2020; Chuyên ngành: Nghiên cứu y khoa; Nhi khoa; Tại: Ludwig Maximilian University, Munich, Đức
Dạy CN: Nhi khoa, Nghiên cứu khoa học
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: Tiếng Anh
Địa chỉ liên hệ: Khoa Y Dược, Đại học Đà Nẵng
Điện thoại: ; Mobile: 093 493 6571
Email: htngiang@smp.udn.vn; htngiang@ud.edu.vn
 Quá trình giảng dạy và công tác
 2009 đến 2011: Bác sĩ tại Bệnh viện Nhi Đồng Đồng Nai
2011 đến nay: Giảng viên Khoa Y Dược - Đại học Đà Nẵng
 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp ĐHĐN: Nghiên cứu tình hình tử vong sơ sinh ở khu vực thành thị và nông thôn của Đà Nẵng. Chủ nhiệm: Hoàng Thị Nam Giang. Mã số: Đ2015-01-24. Năm: 2017. (Feb 12 2020 3:55PM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Tham luận: Cải thiện tỉ lệ tử vong và bệnh tật ở trẻ có cân nặng lúc sinh từ 500 đến 1500 gam tại Đà Nẵng từ năm 2013 đến 2017. Tác giả: Trần Thị Hoàng, Hoàng Thị Nam Giang và các đồng nghiệp tại Khoa Nhi Sơ sinh Bệnh viện Phụ sản Nhi Đà Nẵng. Hội nghị Khoa học Nhi khoa toàn quốc 2018. Trang: 1-2. Năm 2018. (Feb 22 2020 10:33PM)
[2]Tham luận: Tỉ lệ và mô hình dị tật bẩm sinh của trẻ sinh tại Bệnh viện Phụ sản Nhi Đà Nẵng. Tác giả: Hoang Thi Nam Giang, Sarah Urich, Susanne Bechtold Dalla Pozza, Tran Thi Hoang. Hội thảo Khoa học Nhi sơ sinh lần thứ VI tại Bệnh viện Nhi Trung Ương. Trang: 1-2. Năm 2018. (Feb 22 2020 10:41PM)
[3]Bài báo: Tử vong sơ sinh ở khu vực thành thị và nông thôn Đà Nẵng. Tác giả: Hoàng Thị Nam Giang. Y HỌC THỰC HÀNH. Số: SỐ 3/2017. Trang: 113-115. Năm 2017. (Feb 12 2020 4:01PM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: Impact Factors in a Curriculum Vitae for Scholarship Application. Authors: Giang HTN,.,Cam Tien TT, Huy NT. IIUM Medical Journal Malaysia. No: 19. Year 2020. (Oct 13 2020 9:32PM)
[2]Article: The first COVID-19 case in Afghanistan acquired from Iran. Authors: Sayed H Mousavi, Jaffer Shah,Hoang Thi Nam Giang, Tareq M A Al-Ahdal, Shafi U Zahid, Fardina Temory, Feda M PaikanSedighe, Karimzadeh, Nguyen Tien Huy. The Lancet Infectious Disease. No: 23. Year 2020. (Mar 24 2020 7:47AM)
[3]Article: Protocol registration issues of systematic review and meta-analysis studies: a survey of global researchers. Authors: Protocol registration issues of systematic review and meta-analysis studies: a survey of global researchers. BMC Medical Research Methodology. No: 213. Pages: 1-8. Year 2020. (Oct 13 2020 9:35PM)
[4]Article: Appropriate care for neonates born to mothers with COVID‐19 disease. Authors: Hoang Thi Tran, Phuong Thi Kim Nguyen, Huynh Thi Le, Chau Hoang Minh Le, Hoang Thi Nam Giang, Phuong Nguyen Thi Thu, John Murray. Acta Pediatrica. No: 1. Pages: 1-14. Year 2020. (Jun 17 2020 9:04PM)
[5]Article: The first Vietnamese case of COVID-19 acquired from China. Authors: Le Van Cuong, Hoang Thi Nam Giang, Le Khac Linh, Jaffer Shah, Le Van Sy, Trinh Huu Hung, Abdullah Reda, Luong Ngoc Truong, Do Xuan Tien, Nguyen Tien Huy. The Lancet Infectious Disease. No: 1. Pages: 1-2. Year 2020. (Feb 19 2020 5:51PM)
[6]Article: Prevalence and Pattern of Congenital Anomalies in a Tertiary Hospital in Central Vietnam. Authors: Hoang Thi Nam Giang, Bechtold-Dalla Pozza, Sarah Ulrich, Le Khac Linh, Hoang Thi Tran. Journal of Tropical Pediatric. No: 1. Pages: 12. Year 2019. (Feb 12 2020 4:21PM)
[7]Article: Introduction of Novel Surgical Techniques: A Survey on Knowledge, Attitude, and Practice of Surgeons. Authors: Ali Mahmoud Ahmed, Hoang Thi Nam Giang, Sherief Ghozy, Hosni Salem, Le Huu Nhat Minh, Kenji Hirayama, Nguyen Tien Huy. Surgical Innovation. No: 5. Pages: 560-572. Year 2019. (Feb 12 2020 4:19PM)
[8]Article: Stillbirth and preterm birth and associated factors in one of the largest cities in central Vietnam. Authors: Hoang Thi Nam Giang, Susanne Bechtold‐Dalla Pozza, Hoang Thi Tran, Sarah Ulrich. Acta Pediatrica. No: 4. Pages: 630-636. Year 2019. (Feb 12 2020 4:11PM)
[9]Article: Methodological steps used by authors of systematic reviews and meta-analyses of clinical trials: a cross-sectional study. Authors: Hoang Thi Nam Giang, Ali Mahmoud Ahmed, Peter N Lee, Kenji Hirayama, Hosni Salem, Nguyen Tien Huy. BMC Medical Research Methodology. No: 1. Pages: 164. Year 2019. (Feb 12 2020 4:15PM)
[10]Article: Husband’s Support for Their Wives in Antenatal Care Visit. Authors: Hoang Thi Nam Giang, Hanifah A, Pratomo H. Kesmas National Public Health Journal. No: 1. Pages: 2011. Year 2018. (Feb 12 2020 4:17PM)
[11]Article: Prediction model for antimalarial activities of hemozoin inhibitors by using physicochemical properties. Authors: Farhana Mosaddeque, Shusaku Mizukami, Mohamed Gomaa Kamel, Awet Alem Teklemichael, Truong Van Dat, Satoshi Mizuta, Dinh Van Toan, Ali Mahmoud Ahmed, Nguyen Lam Vuong, Mohamed Tamer Elhady, Hoang Thi Nam Giang, Tran Ngoc Dang, Nguyen Tien Huy, Kenji Hirayama. Antimicrobial Agents and Chemotherapy. No: 5. Pages: e02424-17. Year 2018. (Feb 12 2020 4:13PM)
[12]Article: Dengue hemophagocytic syndrome: A systematic review and meta‐analysis on epidemiology, clinical signs, outcomes, and risk factors. Authors: Hoang Thi Nam Giang, Keita Banno, Le Huu Nhat Minh, Lam Tuyet Trinh, Le Thai Loc, Asmaa Eltobgy, Luu Lam Thang Tai, Adnan Khan, Nguyen Hoang Tuan, Yaser Reda, Maryan Samsom, Nguyen Tran Nam, Nguyen Tien Huy, Kenji Hirayama. Reviews in Medical Virology. No: 6. Pages: e2005. Year 2018. (Feb 12 2020 4:06PM)
[13]Article: Monitoring and interventions are needed to reduce the very high Caesarean section rates in Vietnam. Authors: Hoang Thi Nam Giang, Sarah Ulrich, Hoang Thi Tran, Susanne Bechtold‐Dalla Pozza. Acta Pediatrica. No: 12. Pages: 2109-2114. Year 2018. (Feb 12 2020 4:07PM)
  
 Khen thưởng
[1] Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở. Năm: 2010.
[2] Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở. Năm: 2020.
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn