Hồ Thị Thục Nhi
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 87,303,201

 
Mục này được 365 lượt người xem
Họ và tên:  Hồ Thị Thục Nhi
Giới tính:  Nữ
Năm sinh:  12/08/1991
Nơi sinh: Đà Nẵng
Quê quán Đà Nẵng
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Cử nhân Sư phạm tiếng Anh; Tại: Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng
Đơn vị công tác: Khoa Tiếng Anh; Trường Đại học Ngoại Ngữ
Học vị: Thạc sĩ; năm: 2018; Chuyên ngành: Ngôn ngữ Anh; Tại: Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng
Dạy CN: Biên - Phiên dịch
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: IELTS 7.5
Địa chỉ liên hệ: 131 Lương Nhữ Hộc, Phường Khuê Trung, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: +84 236 3 699 693; Mobile: 
Email: httnhi@ufl.udn.vn
 Quá trình giảng dạy và công tác
 - Từ tháng 9/2013 đến tháng 6/2015: công tác tại Khoa tiếng Anh, Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng

- Từ tháng 7/2015 đến tháng 11/2019: công tác tại Phòng Khoa học và Hợp tác Quốc tế, Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng, chức vụ: Bí thư Đoàn trường, Bí thư Chi bộ Sinh viên, Phó Trưởng phòng Phòng Khoa học và Hợp tác Quốc tế

- Từ tháng 12/2019 đến nay: công tác tại Khoa tiếng Anh, Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Nghiên cứu mối quan hệ giữa người và động vật thông qua các diễn đạt ẩn dụ trong thành ngữ tiếng Anh dưới góc nhìn ngôn ngữ học tri nhận. Tác giả: Hồ Thị Thục Nhi. Tạp chí Ngôn ngữ và Đời sống. Số: 5B (298) 2020. Trang: 70-77. Năm 2020. (Feb 21 2021 12:07AM)
  
 Khen thưởng
[1] Chứng nhận “Sinh viên 5 tốt” cấp Thành phố năm 2010. Năm: 2010.
[2] Huy hiệu “Thanh niên tình nguyện thành phố Đà Nẵng” năm 2011. Năm: 2011.
[3] Chứng nhận “Sinh viên 5 tốt” cấp Thành phố năm 2012. Năm: 2012.
[4] Chứng nhận và Bằng khen “Sinh viên 5 tốt” cấp Trung ương năm 2012. Năm: 2012.
[5] Có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và Phong trào thanh niên năm học 2013-2014. Năm: 2014.
[6] Có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh năm học 2013-2014. Năm: 2014.
[7] Danh hiệu “Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác lần thứ VI, năm 2014”. Năm: 2014.
[8] Có thành tích xuất sắc trong triển khai Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2015. Năm: 2015.
[9] Danh hiệu đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2015. Số: 123-QĐ/ĐU. Năm: 2016.
[10] Giải thưởng 26/3 vì có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi giai đoạn 2012-2015. Số: 409/NQ-KT. Năm: 2016.
[11] Có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và Phong trào thanh niên giai đoạn 2014-2016. Số: 507/NQ-KT. Năm: 2017.
[12] Có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và Phong trào thanh niên trường học năm học 2017-2018. Số: 104/NQ-KT. Năm: 2018.
[13] Có thành tích xuất sắc trong năm học 2018-2019. Số: 2772/QĐ-ĐHĐN. Năm: 2019.
[14] Có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và Phong trào thanh niên trường học năm học 2017-2019. Số: 250-QĐ/TĐTN. Năm: 2019.
  
 Các học phần và môn giảng dạy
SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Kỹ năng tiếng Anh B1.2
Ngành: Ngoại ngữ
 2020 Sinh viên Khoa tiếng Anh  Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng
[2]Viết luận tiếng Anh
Ngành: Ngoại ngữ
 2020 Sinh viên Khoa Quốc tế học  Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng
[3]Phiên dịch tiếng Anh
Ngành: Ngoại ngữ
 2020 Sinh viên Khoa tiếng Anh  Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng
[4]Học phần chuyên môn I (Tiếng Anh tổng hợp)
Ngành: Ngoại ngữ
 2020 Sinh viên Khoa Quốc tế học  Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn