Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 THÍ NGHIỆM VẬT LÝ ẢO - MỘT CÔNG CỤ ĐỂ PHÁT TRIỂN TÍNH TỰ HỌC CỦA SINH VIÊN
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Huỳnh Thị Thanh Tuyền
Nơi đăng: Trường cao đẳng CNTT hữu nghị Việt Hàn; Số: 07;Từ->đến trang: 102-114;Năm: 2017
Lĩnh vực: Tự nhiên; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Bài viết này giới thiệu về một trong những phương pháp dạy học rất có ý nghĩa trong việc nâng cao tính tích cực của người học: giảng dạy bằng phương pháp sử dụng thí nghiệm ảo. Thông qua bài viết, tác giả trình bày việc sử dụng thí nghiệm ảo trong quá trình giảng dạy Vật lý đại cương để phát triển tính tự học cho sinh viên tại Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin Hữu nghị Việt - Hàn. Sử dụng thí nghiệm ảo vào giảng dạy là phương pháp mà ở đó người dạy định hướng người học chủ động tự tìm hiểu, tự thực hành, tự bản thân tìm ra quy luật và tự tổng hợp vấn đề được học. Vì vậy, tác giả muốn nhấn mạnh khả năng sử dụng thí nghiệm ảo trong quá trình dạy học vật lý vào việc kích thích sự tư duy, tìm tòi để nâng cao tính tự học của sinh viên tại trường.
ABSTRACT
This paper discusses a method of teaching is very significant in enhancing the learner's positive: the teaching methods used by virtual experiments. Through the article, the author presents the use of virtual experiments in the teaching of Physics for the development of self learning for students at Korean Vietnam information technology friendship college. Using virtual experiments on the method of teaching in which the teacher-oriented self-learners to actively learn, self-practice, find themselves rules and synthesized to study the issue. Therefore, the author would like to emphasize the possibility of using virtual experiments in physics teaching process to stimulate thinking, to explore to enhance the study of students at the school.
[ thí nghiệm vật lý ảo - một công cụ để phát triển tính tự học của sinh viên.pdf ]
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn