Huỳnh Thị Thanh Tuyền
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 
Mục này được 111 lượt người xem
Họ và tên:  Huỳnh Thị Thanh Tuyền
Giới tính:  Nữ
Năm sinh:  25/03/1985
Nơi sinh: Hội An, Quảng Nam
Quê quán Hòa Xuân, Đà Nẵng
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Vật lý; Tại: Đà Nẵng
Đơn vị công tác: Tổ cơ bản; Trường Đại học CNTT và Truyền thông Việt - Hàn
Học vị: Thạc sĩ; năm: 2010; Chuyên ngành: Vật lý lý thuyết và vật lý toán; Tại: Huế
Dạy CN: Công nghệ thông tin và công nghệ kỹ thuật máy tính
Lĩnh vực NC: vật lý lý thuyết và vật lý toán
Địa chỉ liên hệ: K72/43 Nguyễn Văn Thoại, phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng
Điện thoại: ; Mobile: 0906459406
Email: htttuyen@vku.udn.vn
 Quá trình giảng dạy và công tác
 Từ năm 2007-tháng 03/2020: công tác tại trường cao đẳng Công nghệ thông tin hữu nghị Việt Hàn
Từ tháng 04/2020 đến nay: công tác tại trường đại học Công nghệ thông tin và truyền thông Việt Hàn
 Các công trình khoa học
[1] Đề tài Khác: Vận dụng thống kê vào quản lí quá trình đánh giá kết quả học tập của các học phần nằm ở học kỳ 1 năm học 2017-2018 của trường Cao đẳng CNTT Hữu Nghị Việt Hàn. Chủ nhiệm: Huỳnh Thị Thanh Tuyền. Thành viên: Hồ Thị Hồng Liên. Mã số: KCB-18-05. Năm: 2018. (Jun 26 2020 12:56PM)
[2] Đề tài Khác: Nghiên cứu ứng dụng bộ câu hỏi hiệu quả cao HEQ của Ivan Hannel trong dạy học Vật lý đại cương. Chủ nhiệm: Huỳnh Thị Thanh Tuyền. Mã số: KCB-17-53. Năm: 2017. (Jun 26 2020 12:52PM)
[3] Đề tài Khác: Bước đầu hình thành khả năng tự nghiên cứu trong giảng dạy vật lí cho sinh viên năm một thuộc ngành Viễn thông thông qua các thí nghiệm ảo. Chủ nhiệm: Huỳnh Thị Thanh Tuyền. Mã số: KCB-16-24. Năm: 2016. (Jun 26 2020 10:12AM)
[4] Đề tài cấp cơ sở: Nghiên cứu xây dựng các hỗ trợ về công nghệ thông tin cho các học phần thuộc bộ môn Khoa học tự nhiên. Chủ nhiệm: Hoàng Nhật Quy. Thành viên: Huỳnh Thị Thanh Tuyền. Mã số: CHV-GV-11-02. Năm: 2013. (Jun 26 2020 1:09PM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Phương pháp dạy học nhằm kích thích tính tự học của sinh viên Việt Hàn IT trong quá trình giảng dạy môn Vật lý. Tác giả: Huỳnh Thị Thanh Tuyền. Hội thảo CEST - Huế. Số: 02. Trang: 53-54. Năm 2018. (Jun 26 2020 1:44PM)
[2]Bài báo: THÍ NGHIỆM VẬT LÝ ẢO - MỘT CÔNG CỤ ĐỂ PHÁT TRIỂN TÍNH TỰ HỌC CỦA SINH VIÊN. Tác giả: Huỳnh Thị Thanh Tuyền. Trường cao đẳng CNTT hữu nghị Việt Hàn. Số: 07. Trang: 102-114. Năm 2017. (Jun 26 2020 1:20PM)
[3]Bài báo: ỨNG DỤNG PHẦN MỀM IMINDMAP ĐỂ THIẾT KẾ SƠ ĐỒ TƯ DUY TRONG GIẢNG DẠY CÁC HỌC PHẦN KHOA HỌC TỰ NHIÊN. Tác giả: Huỳnh Thị Thanh Tuyền - Lê Thị Mai Thảo. Tạp chí Khoa học và công nghệ. Số: 117. Trang: 22-24. Năm 2016. (Jun 26 2020 1:37PM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn