Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Vận dụng thống kê vào quản lí quá trình đánh giá kết quả học tập của các học phần nằm ở học kỳ 1 năm học 2017-2018 của trường Cao đẳng CNTT Hữu Nghị Việt Hàn
Chủ nhiệm:  Huỳnh Thị Thanh Tuyền; Thành viên:  Hồ Thị Hồng Liên
Số: KCB-18-05 ; Năm hoàn thành: 2018; Đề tài Khác; Lĩnh vực: Tự nhiên

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn