Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 73,603,451

SttHọ và Tên, Tên đề tàiTrình độCơ sở đào tạoNăm hướng dẫnBảo vệ năm
[1]Hồ Đức Tâm Linh
Đề tài: Xử lý tín hiệu ghép kênh phân chia theo mode dựa trên các mạch tích hợp quang tử
Trách nhiệm: Hướng dẫn 1

 Tiến sĩ

 Khoa Điện tử-Viễn thông, Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng

 2018

 2022

[2]Nguyễn Văn Điền
Đề tài: Giảm méo tín hiệu phi tuyến trong hệ thống thông tin sợi quang băng rộng
Trách nhiệm: Hướng dẫn 1

 Tiến sĩ

 Khoa Điện tử-Viễn thông, Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng

 2017

 2021

[3]Võ Văn Khánh
Đề tài: Nghiên cứu nâng cao dung lượng thông tin quang nội tỉnh

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng

 2019

 2019

[4]Nguyễn Tiến Hưng
Đề tài: Nghiên cứu hệ thống truyền dẫn quang đường dài dung lượng lớn sử dụng các định dạng điều chế cao cấp

 Thạc sĩ

 Đại học Quy Nhơn

 2017

 2018

[5]Lê Quốc Hưng
Đề tài: Nghiên cứu bù tán sắc trong hệ thống thông tin quang dùng bộ kết hợp pha quang

 Thạc sĩ

 Khoa Điện tử-Viễn thông, Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng

 2016

 2017

[6]Nguyễn Thái Bảo
Đề tài: Nghiên cứu tác động của độ rộng xung đến chất lượng truyền dẫn trong hệ thống thông tin quang ghép kênh theo bước sóng

 Thạc sĩ

 Khoa Điện tử-Viễn thông, Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng

 2016

 2017

  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn