Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 109,815,616

 ONLINE HAY OFFLINE: BÀI HỌC KINH NGHIỆM KHI ỨNG DỤNG HỌC TẬP TÍCH HỢP TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Đoàn Thị Liên Hương
Nơi đăng: TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG; Số: ISSN 1859-1531;Từ->đến trang: 36-40;Năm: 2018
Lĩnh vực: Giáo dục; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Các hình thức học tập trên nền tảng công nghệ (mà elearning là một ví dụ) mặc dù đã khắc phục được các nhược điểm của học tập trong lớp học truyền thống song vẫn ẩn chứa một số hạn chế. Cách tiếp cận blended learning, hướng đến sự tích hợp của hình thức học tập mặt đối mặt truyền thống và học tập trên nền Internet đã được chứng minh là mô hình học tập hiệu quả nhất. Bài viết sẽ phân tích các khái niệm cơ bản, tác dụng của blended learning khi ứng dụng tại Trường Đại học Kinh tế, Đai học Đà Nẵng. Căn cứ trên các kinh nghiệm thực tế, và khuôn khổ lý thuyết (mô hình Khan), bài viết cũng đề xuất một số biện pháp để nâng cao hơn nữa lợi ích của blended learning trong dạy và học tại các cơ sở đào tạo.
ABSTRACT
In recent years, technology-based learning approaches (elearning as an example) have appeared and overcome the disadvantages of traditional learning in face to face settings, but they still reveal a number of limitations. Blended learning, which integrates traditional teaching and online-based teaching, has proven to be the most effective learning model. This paper will analyze the basic concepts of blended learning and discuss experiences when applying it at University of Economics, the University of Danang. Drawing upon these hand-on experiences and Khan’s framework, the paper puts forward some recommendations to further improve the benefits of blended learning in higher education institutions.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn