Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: ONLINE HAY OFFLINE: BÀI HỌC KINH NGHIỆM KHI ỨNG DỤNG HỌC TẬP TÍCH HỢP TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG. Tác giả: Đoàn Thị Liên Hương. TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG. Số: ISSN 1859-1531. Trang: 36-40. Năm 2018. (Jun 13 2018 3:38PM)
[2]Tham luận: Young Consumers’ OTT (Over-The Top) Applications Usage and Potential Strategies for Telecompanies: A Case of Vietnam
.
Tác giả: Doan Thi Lien Huong, Truong Duy Nhat Phuong
. PROCEEDINGS INTERNATIONAL CONFERENCE FOR YOUNG RESEARCHERS IN ECONOMICS AND BUSINESS (ICYREB 2017). Trang: 586-592. Năm 2017.
(Oct 31 2017 9:27AM)
[3]Tham luận: HỌC TẬP TÍCH HỢP- GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ-ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG. Tác giả: Đoàn Thị Liên HươngLê Văn Huy. KỶ YẾU HỘI THẢO KHOA HỌC QUỐC GIA: ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC TRONG ĐIỀU KIỆN TỰ CHỦ VÀ HỘI NHẬP QUỐC TẾ. Trang: 109-124. Năm 2017. (Dec 26 2017 8:33AM)
[4]Bài báo: Hệ thống đo lường hiệu năng trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ: Hàm ý cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam. Tác giả: Đoàn Thị Liên Hương. Kỷ yếu Hội thảo khoa học Quản trị và Kinh doanh - Đà Nẵng 2016. Số: ISBN: 978-604-84-1850-2. Trang: 278-298. Năm 2016. (Nov 15 2016 11:22AM)
[5]Tham luận: Tài trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Việt nam. Tác giả: ThS. Nguyễn Thanh Thảo, ThS. Đoàn Thị Liên Hương

. Kỷ yếu hội thảo Khoa học quản trị và kinh doanh COMB 2014. Trang: 359-369. Năm 2014.
(May 30 2016 9:39AM)
[6]Tham luận: Lệch pha trong thị trường vốn vay dành cho doanh nghiệp vừa và nhỏ và sự bất hợp lý của các chương trình bảo lãnh tín dụng của nhà nước. Tác giả: Đoàn Thị Liên Hương, Lê Trường Kỹ. Kỷ yếu hội thảo Khoa học quản trị và kinh doanh COMB 2014-Đà Nẵng. Trang: 370-381. Năm 2014. (May 30 2016 9:41AM)
QUỐC TẾ:
[1]Presentations: Does Quantity Matter? The Role of Perceived Critical Mass on OTT Acceptance in Vietnam
.
Authors: Doan Thi Lien Huong. PROCEEDINGS INTERNATIONAL CONFERENCE FOR YOUNG RESEARCHERS IN ECONOMICS AND BUSINESS (ICYREB 2017). Pages: 346-354. Year 2017.
(Oct 31 2017 9:24AM)
[2]Article: University of Economics - University of Danang's Adoption of Foreign Internship Course: Motivations and Lessons. Authors: Donald J. kopka Jr., Doan Thi Lien Huong, Nguyen Liem. Review of Integrative Business and Economics Research. No: 5(3). Pages: 224-231. Year 2016. (Jul 14 2016 9:40AM)
[3]Presentations: University of Danang's University of Economics Adoption of Foreign Internship Course. Authors: Donald Kopka, Đoàn Thị Liên Hương, Nguyễn Thanh Liêm. Proceedings of SIBR 2016 Bangkok Conference on Interdisciplinary Business & Economics Research, Bangkok. Pages: N/A. Year 2016. (May 30 2016 9:50AM)
[4]Presentations: Managing without Measuring in SMEs: Evidence from Vietnam. Authors: Đoàn Thị Liên Hương. Proceedings of World Conference in Business and Management WCBM 2016- Đà Nẵng. Pages: N/A. Year 2016. (May 30 2016 9:50AM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn