Đỗ Minh Huy
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 
Mục này được 14935 lượt người xem
Họ và tên:  Đỗ Minh Huy
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  22/10/1964
Nơi sinh: Hoà Vang -Đà Nẵng
Quê quán Thừa Thiên - Huế
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Địa lý - Địa chất; Tại: Đại học Tổng hợp Huế
Đơn vị công tác: Trung tâm Đào tạo Thường xuyên; Cơ quan Đại học Đà Nẵng
Chức vụ: Phó Trưởng phòng
Học vị: Thạc sĩ; năm: 1996; Chuyên ngành: Quản trị ; Tại: Đại học Nantes - Cộng hòa Pháp
Dạy CN: Kinh tế môi trường
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: Pháp, Anh
Địa chỉ liên hệ: 33/18 Duy Tân, Đà Nẵng
Điện thoại: 3849243; Mobile: 0904132113
Email: dominhhuy99@gmail.com
 Quá trình giảng dạy và công tác
 - Từ 1986 đến 1995 : Giảng viên Khoa Thống - Kế - Tài trường Đại học Bách Khoa Đà Nẵng
- Từ 1995 đến 2008 : Giảng viên trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng
- Từ 2008 đến nay : Phó trưởng phòng Phòng Hành chính - Tổng hợp, Trung tâm Đào tạo thường xuyên - Đại học Đà Nẵng;
- Các môn học giảng dạy : Địa lý Kinh tế và Kinh tế môi trường;
- Hướng nghiên cứu chính: Môi trường.
 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp cơ sở: Một số giải pháp về bảo vệ môi trường của các doanh nghiệp Việt Nam trong giai đoạn công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Chủ nhiệm: Đỗ Minh Huy. Thành viên: Đỗ Minh Huy. Mã số: T2006-15-35. Năm: 2006. (Dec 29 2010 2:40PM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Nghị định thư Kyoto và những tác động đến nền kinh tế Việt Nam. Tác giả: Đỗ Minh Huy. Hội thảo Khoa học Kinh tế miền Trung, Tây Nguyên – tiềm năng, động lực và giải pháp
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Năm 2003.
(Dec 29 2010 2:50PM)
[2]Bài báo: Bàn về vấn đề bảo vệ môi trường ở miền Trung trong bối cảnh toàn cầu hóa kinh tế. Tác giả: Đỗ Minh Huy. Hội thảo Khoa học toàn quốc "Hội nhập kinh tế và phát triển bền vững". Năm 2003. (Dec 29 2010 2:43PM)
  
 Khen thưởng
[1] Giảng viên giỏi. Số: Quyết định số: 1501/QĐ-TĐKT. Năm: 2002.
[2] Giảng viên giỏi. Số: Quyết định số: 1651/QĐ-TĐKT. Năm: 2003.
[3] Giảng viên giỏi. Số: Quyết định số: 2667/QĐ-TĐKT. Năm: 2006.
[4] Bằng khen của Ban Chấp hành Công đoàn Giáo dục Việt Nam. Số: Quyết định số: 562/QĐKT. Năm: 2011.
[5] Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Số: 5287/QĐ-BGDĐT. Năm: 2014.
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn