Huỳnh Thị Mỹ Hạnh
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 
Mục này được 265 lượt người xem
Họ và tên:  Huỳnh Thị Mỹ Hạnh
Giới tính:  Nữ
Năm sinh:  20/10/1987
Nơi sinh: Quảng Nam
Quê quán Thị Trấn Ái Nghĩa - Huyện Đại Lộc - Tỉnh Quảng Nam
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Kinh tế đối ngoại; Tại: Hà Nội
Đơn vị công tác: Khoa Quản trị Kinh doanh; Trường Đại học Kinh tế
Học vị: Tiến sĩ; năm: 2019; Chuyên ngành: Khoa học quản lí; Tại: Grenoble
Dạy CN: Quản trị nguồn nhân lực Hành vi tổ chức
Lĩnh vực NC: Quản trị nguồn nhân lực Hành vi tổ chức Quản trị đa văn hóa
Địa chỉ liên hệ: 71 Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Điện thoại: 02363836934; Mobile: 0902905157
Email: hanhhtm@due.udn.vn; hanhhtm@due.edu.vn; myhanhhuynh@gmail.com
 Quá trình giảng dạy và công tác
 2010-11/2015: Giảng viên khoa Quản trị kinh doanh - Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng
kiêm nhiệm Bí thư liên chi đoàn 2 nhiệm kì từ 2010 đến 2014
11/2015-12/2019: Nghiên cứu sinh tại labo CERAG - UGA - Grenoble - Cộng Hòa Pháp
12/2019- nay: Giảng viên khoa Quản trị kinh doanh - Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng
 Các bài báo, báo cáo khoa học
QUỐC TẾ:
[1]Presentations: Organizational Citizenship Behavior in Vietnamese Cultural Context. Authors: HUYNH Thi My Hanh. Proceedings of ATLAS-AFMI Conference. Pages: 27-47. Year 2020. (Aug 13 2020 7:23PM)
  
 Sách và giáo trình
(Aug 13 2020 7:39PM)
[1]Book chapter: Doing qualitative field research in Vietnam Chủ biên: HUYNH Thi My Hanh. Đồng tác giả: BARTEL-RADIC Anne. Nơi XB: United Kingdom. Năm 2020.
  
 Các học phần và môn giảng dạy
SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Hành vi tổ chức
Ngành: Khoa học quản lý
 2019 Cử nhân  Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng
[2]Quản trị nguồn nhân lực
Ngành: Khoa học quản lý
 2011 Cử nhân  Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn