Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 37,983,107

 Nghiên cứu đánh giá khả năng chịu lực và ổn định của tháp phong điện khi mở rộng khẩu độ cửa tháp
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Dương Khánh Tâm*; Lê Anh Tuấn
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN; Số: Số 5(102).2016;Từ->đến trang: 90;Năm: 2016
Lĩnh vực: Xã hội nhân văn; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Năng lượng sạch, cụ thể là năng lượng gió đang là vấn đề nóng hổi trong bối cảnh năng lượng hóa thạch đang dần cạn kiệt, việc kiểm định tiêu chuẩn thiết kế turbine gió từ tiêu chuẩn châu Âu ứng dụng vào điều kiện địa hình Việt Nam đang vấn đề cấp thiết. Bài báo cáo nhằm đi kiểm chứng khả năng chịu lực, và ổn định cục bộ của tháp phong điện khi tỉ lệ chiều cao và chiều rộng của lổ cửa chân tháp b/h ≤ 3 như trong tiêu chuẩn, và tiến hành kiểm tra khả năng chịu lực, và ổn định cục bộ của tháp phong điện khi tỉ lệ bề rộng và chiều cao của lổ cửa chân tháp b/h > 3. Qua đó đề xuất phương trình xác định hệ số ảnh hưởng của lổ cửa trong tính toán ổn định tháp phong điện.
ABSTRACT
Clean energy, in particular wind energy, is a hot issue in a time when fossil fuels are being exhausted. The testing of wind turbine design standards from European, Japanese standards applied in Vietnam is an urgent issue.The article aims to verify the strength and local stability of wind power tower when the ratio of width and height of the leg holes of tower gate is b/h ≤ 3. The article also examines the strength, and the local stability of wind power tower when the ratio of width and height of the leg holes of tower gate is b/h > 3. Thereby, the article proposes equations to determine coefficients that affect the stability calculations of electricity tower.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn