Lê Đắc Anh Khiêm
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 86,599,040

 
Mục này được 39994 lượt người xem
Họ và tên:  Lê Đắc Anh Khiêm
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  13/02/1988
Nơi sinh: Đà Nẵng
Quê quán Thừa Thiên - Huế
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Quản Trị Kinh Doanh Tổng Quát; Tại: Đại Học Kinh Tế, Đại học Đà Nẵng
Đơn vị công tác: Khoa Tài chính; Trường Đại học Kinh tế
Học vị: Thạc sĩ; năm: 2014; Chuyên ngành: Tài Chính; Tại: Đại Học Coventry
Dạy CN: - Quản Trị Tài Chính
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: Tiếng Anh
Địa chỉ liên hệ: Khoa Tài Chính, Đại Học Kinh Tế Đà Nẵng, 71 Ngũ Hành Sơn- Đà Nẵng
Điện thoại: 02363525459; Mobile: 
Email: ledacanhkhiem@hotmail.com; khiemlda@due.edu.vn
 Quá trình giảng dạy và công tác
 1 10/2010 – 12/2014 Khoa Quản Trị Kinh Doanh, Đại học Kinh Tế - Đại học Đà Nẵng

2 1/2015 – đến nay Khoa Tài Chính, Đại học Kinh Tế - Đại học Đà Nẵng
 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp cơ sở: Các yếu tố tác động đến hoạt động thị trường chứng khoán phái sinh: nghiên cứu thị trường Ấn Độ và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam.. Chủ nhiệm: Ths. Lê Đắc Anh Khiêm. Thành viên: Ths. Nguyễn Thanh Thảo. Mã số: T2015_04_51. Năm: 2015. (Mar 25 2016 7:02PM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Tham luận: NHỮNG NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ THÀNH CÔNG CỦA SẢN PHẨM PHÁI SINH NIÊM YẾT TRÊN CÁC SÀN GIAO DỊCH: LÝ THUYẾT VÀ MINH CHỨNG THỰC TIỄN.. Tác giả: ThS. Lê Đắc Anh Khiêm. Kỷ yếu hội thảo khoa học Thị trường chứng khoán phái sinh Việt Nam: Sản phẩm và Cơ chế vận hành. Trang: 30-42. Năm 2016. (Sep 28 2016 11:24AM)
[2]Bài báo: Sự phát triển của thị trường chứng khoán phái sinh ở các quốc gia đang phát triển Châu Á – So sánh giữa Ấn Độ và Việt Nam. Tác giả: ThS. LÊ ĐẮC ANH KHIÊM. Tạp chí Khoa học Kinh tế - Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng. Số: 4(01). Trang: 111-123. Năm 2016. (Sep 28 2016 11:15AM)
[3]Bài báo: MÔ HÌNH CHO VAY TRỰC TUYẾN PEER – TO – PEER: KÊNH HUY ĐỘNG VỐN CHO CÁC DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ.. Tác giả: Ths. Lê Đắc Anh Khiêm, Ths. Hoàng Công Huân.
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
. Hội thảo khoa học Quản Trị và Kinh Doanh (COMB 2014)
abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
. Số: 2. Trang: 382-391. Năm 2014.
(Apr 21 2015 5:58PM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: The Effects Of Liquidity And Solvency On Performance Of Listed Firms In Vietnam. Authors: LÊ ĐẮC ANH KHIÊM. The Proceeding of 6th International Conference of ICOAF. No: ISBN: 978-604-84-5975-8. Pages: 345-357. Year 2021. (Jun 24 2021 11:22AM)
  
 Khen thưởng
[1] Giấy khen: đạt thành tích xuất sắc trong năm học 2015-2016. Số: 700/QĐ-ĐHKT. Năm: 2016.
  
 Các học phần và môn giảng dạy
SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Tài Chính Doanh Nghiệp
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2017 Sinh viên chính quy ngành Tài chính doanh nghiệp, khoa Tài Chính, Trường Đại Học Kinh Tế Đà Nẵng.  Trường Đại Học Kinh Tế, Đại Học Đà Nẵng
[2]Kinh Tê Vi Mô
Ngành: Kinh tế học
 2017 Sinh viên  Trường Đại Học Kinh Tế
[3]Quản trị vốn luân chuyển
Ngành: Kinh tế học
 2015 Sinh viên đại học thuộc các chuyên ngành thuộc khối ngành kinh tế, tài chính và quản trị kinh doanh.
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
 Khoa tài chính, đại học Kinh Tế Đà Nẵng
[4]Quản Trị Tài Chính
Ngành: Kinh tế học
 2014 Sinh viên đại học khối ngành Quản Trị Kinh Doanh
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
 Trường đại học Kinh Tế, Đại học Đà Nẵng
  
 Thông tin khác
  Đọc phản biện bài báo khoa học Quốc tế (giờ/bài): Đọc phản biện bài báo "Business Strategy, Advanced Information Technology, Non-financial Measures And Organizational Performance" - Hội thảo quốc tế ICOAF lần thứ 6 - 11/06/2021 - Room Afternoon B2.
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn