Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,204,413

[1] Bằng khen về thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn năm học 1997-1998. Số: 215/QN/TƯ. Năm: 1998.
[2] Huy chương danh dự của Trung ương Đoàn. Số: 312/NQ/TW. Năm: 1998.
[3] Huy chương vì sự nghiệp giáo dục. Năm: 2005.
[4] Bằng khen của Công đoàn Giáo dục Việt Nam. Số: 562/QĐ-KT. Năm: 2011.
[5] Huy chương vì sự nghiệp công đoàn. Năm: 2013.
[6] Bằng khen của Thành uỷ TP. Đà Nẵng về hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền. Số: 6327/QĐ-TU. Năm: 2013.
[7] Giấy khen đạt thành tích xuất sắc trong chương trình học tập QLNN. Số: 478/HVHC-KT. Năm: 2013.
[8] Bằng khen của Công đoàn Giáo dục Việt Nam. Năm: 2013.
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn