Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Cải thiện chất lượng bê tông nhựa bằng cốt sợi thủy tinh
Chủ nhiệm: GVC ThS Nguyễn Biên Cương; Thành viên: Huỳnh Văn Quang Vinh, Lê Đức Châu, Bùi Văn Ba, Lý Quang Huy, Mai Triệu Quang, Bùi Hồng Trung
losartankalium krka bivirkninger go losartan
abortion pill services farsettiarte.it having an abortion
Chủ nhiệm:  GVC ThS Nguyễn Biên Cương; Thành viên:  
Số: Đ2013 - 02 - 52 ; Năm hoàn thành: 2013; Đề tài cấp ĐHĐN; Lĩnh vực: Kỹ thuật

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn