Lê Quốc Huy
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,104,669

 
Mục này được 17496 lượt người xem
Họ và tên:  Lê Quốc Huy
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  25/11/1980
Nơi sinh: Thành phố Đà Nẵng
Quê quán Điện Hòa, Điện Bàn, Quảng Nam
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Huấn luyện viên Thể dục Thể hình; Tại:
Đơn vị công tác: Trung tâm Thể thao; Cơ quan Đại học Đà Nẵng
Học vị: Đại học; năm: ; Chuyên ngành: ; Tại:
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: Anh văn - Bằng B
Điện thoại: 3841325; Mobile: 0914242423
Email: huyquocvnvn@yahoo.com ; quochuygdtc@gmail.com
 Quá trình giảng dạy và công tác
 
  • Từ tháng 10/2004 đến nay làm việc tại TT Giáo dục thể chất - Đại học Đà Nẵng
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn