Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Đề xuất các giải pháp ứng dụng mô phỏng hiệu năng công trình (BPS) trong đào tạo kiến trúc tại Đà Nẵng
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
Tác giả hoặc Nhóm tác giả:  Lê Thanh Hòa
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN; Số: Số 12(85).2014, Quyển 2;Từ->đến trang: 36;Năm: 2014
Lĩnh vực: Xã hội nhân văn; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Thiết kế công trình tiết kiệm năng lượng bằng các giải pháp tối ưu là nhiệm vụ quan trọng hiện nay. Công nghệ thông tin không những giúp thể hiện hình khối, ý tưởng mà còn giúp kiểm tra hiệu quả các giải pháp thiết kế. Trong đó, các công cụ mô phỏng hiệu năng công trình (BPS) đã trở nên phổ biến trên thế giới. Tuy nhiên, việc giảng dạy các công cụ BPS trong chương trình đào tạo kiến trúc tại Việt Nam vẫn chưa được thực hiện, đây vẫn còn là vấn đề mới của sinh viên. Vậy giải pháp nào cho việc áp dụng các công cụ BPS trong đào tạo kiến trúc hiện nay? Bên cạnh việc làm rõ những lợi ích mà các công cụ BPS mang lại, bài viết còn đề xuất những giải pháp cụ thể để áp dụng BPS trong đào tạo kiến trúc tại Đà Nẵng. Một ví dụ về việc áp dụng các công cụ BPS cho ngành Kiến trúc tại Trường Cao đẳng Công nghệ - Đại học Đà Nẵng khi thực hiện một đồ án môn học sẽ làm rõ hơn những giải pháp đưa ra.
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
ABSTRACT
Designing buildings with optimal energy solutions is an important task of architecture nowadays. Information technology not only helps to display shapes and ideas but also supports evaluation of the efficiency of design solutions. While building performance simulation (BPS) tools has been popular around the world, they are not included in the architecture curriculum or taught to students of architecture in Vietnam yet. So what BPS tools can be introduced and how they can be integrated into architecture training in Vietnam? After analyzing the benefits of BPS tools, the article proposes different BPS tools and the approaches to employ them in architecture training in Da Nang. The final part of the article describes an architecture project using BPS tools assigned to students at College of Technology, the University of Danang as an example of the proposed employment for practical training.
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn