Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Đề xuất các giải pháp ứng dụng mô phỏng hiệu năng công trình (BPS) trong đào tạo kiến trúc tại Đà Nẵng
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: ThS. Lê Thanh Hòa
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
Nơi đăng: Hội thảo khoa học: Công nghệ thông tin và ứng dụng trong các lĩnh vực, năm 2014 - Trường Cao đẳng Công nghệ Thông tin - ĐH Đà Nẵng
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
; Số: 03;Từ->đến trang: 15 - 20;Năm: 2014
Lĩnh vực: Công nghệ thông tin; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Vấn đề về nhu cầu năng lượng cho công trình đã trở thành mối quan tâm hàng đầu và thiết kế công trình tiết kiệm năng lượng bằng các giải pháp tối ưu là nhiệm vụ quan trọng hiện nay. Được xem là công cụ để hiện thực hóa các thiết kế tối ưu này, công nghệ thông tin không những giúp thể hiện hình khối, ý tưởng mà còn giúp kiểm tra hiệu quả các giải pháp thiết kế. Trong đó, các công cụ mô phỏng hiệu năng công trình (BPS) đã trở nên phổ biến trên thế giới. Tuy nhiên, việc giảng dạy các công cụ BPS trong chương trình đào tạo kiến trúc tại Việt Nam vẫn chưa được thực hiện, đây vẫn còn là vấn đề mới của sinh viên. Vậy giải pháp nào cho việc áp dụng BPS trong đào tạo kiến trúc hiện nay? Bên cạnh việc làm rõ những lợi ích mà BPS mang lại, bài viết còn đề xuất những giải pháp cụ thể để áp dụng BPS trong đào tạo kiến trúc tại Đà Nẵng. Một ví dụ về việc áp dụng BPS cho ngành Kiến trúc tại Trường Cao đẳng Công nghệ - Đại học Đà Nẵng khi thực hiện một đồ án học sẽ làm rõ hơn những giải pháp đưa ra.
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
ABSTRACT
Energy demand for buildings has become the first concerned issue and designing buildings which save energy by optimal solutions is an important task nowaday. Considered as a tool to realize such optimal design, information technology not only help to show shapes, ideas but also supports to check the efficiency of design solutions. In particular, the simulation engine performance works (BPS) has become popular around the world. However, teaching BPS in architectural curriculum in Vietnam has not done yet, this is still a completely new issue to students. So what is the solution of applying BPS in architectural training today? Besides clarifying the benefits that BPS brings, the article also proposes specific solutions to apply BPS in architectural training at Da Nang. An example of the application of BPS in doing an architectural project at College of Technology – The University of Danang is given to make a better clarification of proposed solutions.
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn