Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 GSGES seeds research funding program - Kyoto University - Project: STORMWATER COLLECTION AND IN-SITU TREATMENT FOR DOMESTIC USE - APPLICATION IN DA NANG CITY - A case study at Danang College of Technology
manufacturer coupons for prescription drugs read viagra online coupon
Chủ nhiệm:  Trần Minh Thảo, Lê Thanh Hòa
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
; Thành viên:  
Số: GSGES-KU ; Năm hoàn thành: 2015; Đề tài Khác; Lĩnh vực: Môi trường

Nước mưa là một nguồn nước cấp miễn phí và có chất lượng tương đối cao. Đặc biệt tại thành phố Đà Nẵng, lượng mưa trung bình khá cao: 1696,1 mm trong năm 2012 và 1652,6 mm trong năm 2013 (theo Niên giám thống kê Đà Nẵng, 2013). Nguồn nước cấp tại Việt Nam và trên thế giới ngày càng bị hạn chế vì nhiều lý do khác nhau: Khai thác cạn kiệt, ô nhiễm, hạn hán, v.v… Tại Đà Nẵng những năm gần đây, nguồn nước cấp sinh hoạt chính từ sông Cầu Đỏ bắt đầu có dấu hiệu bị nhiễm mặn do xâm thực và hạn hán, đặc biệt là vào mùa hè. Vì vậy, việc tìm các nguồn nước khác là việc cần thiết để giảm gánh nặng và đảm bảo an ninh về nước sinh hoạt cho thành phố.
Chính vì những lý do trên, khoa Xây dựng trường Cao đẳng Công nghệ đề xuất ý tưởng tận dụng nguồn nước mưa để phục vụ các nhu cầu sinh hoạt. Đồng thời với ý tưởng trên, vào tháng 12/2014, trường Đại học Kyoto (Nhật Bản) có nhã ý tài trợ cho một số dự án nhỏ tại Việt nam thực hiện trong năm 2015 (kinh phí 1500 USD cho mỗi dự án). Dự án thí điểm thu gom và xử lý nước mưa tại chỗ phục vụ nhu cầu sinh hoạt tại trường Cao đẳng Công nghệ ra đời với sự tham gia của khoa Kỹ thuật Xây dựng (đảm nhận phần xây dựng hệ thống thu gom và bể chứa nước mưa trên phần mái) và khoa Công nghệ Hóa học (đảm nhận phần xử lý nước mưa sơ bộ phục vụ vệ sinh và xử lý sâu phục vụ nhu cầu nước uống).© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn