Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 73,631,332

 PHÂN LẬP, TUYỂN CHỌN Bacillus thuringiensis TỪ MỘT SỐ MẪU ĐẤT TẠI XÃ TIÊN CẢNH, TỈNH QUẢNG NAM
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Võ Văn Minh
, Lê Thị Mai*, Lê Vũ Khánh Trang
, Phan Nguyễn Gia Linh
Nơi đăng: Tạp chí khoa học & giáo dục; Số: 32(01)2019;Từ->đến trang: 66 - 70;Năm: 2019
Lĩnh vực: Tự nhiên; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Từ các mẫu đất thu nhận tại xã Tiên Cảnh tỉnh Quảng Nam, chúng tôi đã tuyển chọn được 6chủng vi khuẩn (VK) có tinh thể độc. Sau khi tiến hành nghiên cứu các đặc điểm sinh học, khả năng sinh enzyme ngoại bào và khả năng sinh chất kháng sinh của chủng VK3 được tuyển chọn. Chúng tôi đã định danh bằng cách giải trình tự 16S rRNA, kết quả cho thấy chủng VK3 thuộc loài Bacillus thuringiensis.
ABSTRACT
From the soil samples collected in Tien Canh commune, Quang Nam province, we were selected 6 bacterial strains having toxic crystal. The research on biological characteristics, extracellular enzyme production capacity and antibiotic bioavailability of selected VK3 strains. Based on 16S rRNA sequence, the results showed that the VK3 strain was identified in the Bacillus thuringiensis.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn