Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 73,478,200

 ĐÁNH GIÁ TÁC DỤNG KHÁNG VIÊM CỦA CAO CHIẾT ETHANOL TỪ CÂY SÀI ĐẤT (Wedelia chinensis (Osbeck) Merr) TRÊN MÔ HÌNH CHUỘT NHẮT TRẮNG DÒNG BALB/c BỊ GÂY VIÊM BẰNG CARRAGEENAN
“EVALUATION OF THE EFFECTS OF THE ANTI -INFLAMMATORY OF EXTRACT FROM WEDELIA CHINENSISIN THE MODEL OF WHITE MICE WITH INFLAMED BALB /C STRAIN WITH CARRAGEENAN ”
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Lê Thị Mai, Nguyễn Công Thùy Trâm
Nơi đăng: Proceedings of the VII International scientific conference “ADVANCED SCIENCE"; Số: 20;Từ->đến trang: 34 đến 42;Năm: 2019
Lĩnh vực: Chưa xác định; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn