Lê Thị Phương Mai
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 
Mục này được 29542 lượt người xem
Họ và tên:  Lê Thị Phương Mai
Giới tính:  Nữ
Năm sinh:  00/00/1985
Nơi sinh: Đà Nẵng
Quê quán 
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Viễn thông; Tại: Đại Học Liên Bang Miền Nam, LB Nga
Đơn vị công tác: Khoa Điện tử Viễn thông; Trường Đại học Bách Khoa
Học vị: Tiến sĩ; năm: 2019; Chuyên ngành: Viễn thông; Tại: Đại học Sapienza University of Rome
Dạy CN: Viễn Thông
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: Tiếng Anh, Tiếng Nga
Địa chỉ liên hệ: Khoa Điện tử Viễn thông- Tr. Đại học Bách Khoa 54 Nguyễn Lương Bằng, Q. Liên Chiểu, tp. Đà Nẵng
Điện thoại: 0511 3841 287; Mobile: 
Email: lpmai@dut.udn.vn
 Quá trình giảng dạy và công tác
 Công tác:

Từ 10/2011 đến nay: Giảng viên khoa Điện tử Viễn thông, Tr. Đại học Bách Khoa- Đại học Đà Nẵng.

Từ 11/2015 đến 02/2019 : NCS ngành Viễn thông tại Department of Information Engineering, Electronics and Telecommunications, Đại học Sapienza University of Rome, Italia.

Từ 02/2019 đến 01/2020 : Nghiên cứu viên sau tiến sỹ (postdoctoral fellow) ngành Viễn thông tại Department of Information Engineering, Electronics and Telecommunications, Đại học Sapienza University of Rome, Italia.


 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp cơ sở: Nghiên cứu sự tối ưu hóa hiệu suất phổ và tăng độ tin cậy truyền dữ liệu trong mạng di động tốc độ cao. Chủ nhiệm: Lê Thị Phương Mai. Mã số: T2013-02-71. Năm: 2013. (Jan 15 2014 10:11PM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Ước lượng kênh truyền trong hệ thống SC-FDMA sử dụng trạm chuyển tiếp hai chiều. Tác giả: Nguyễn Nhật Trường, Lê Thị Phương Mai, Thân Thị Hạnh
marriage affairs open i want an affair
. Kỷ yếu Hội thảo quốc gia 2014 về Điện tử, truyền thông và Công nghệ thông tin. Số: ISBN: 978-604-67-0349-5. Trang: 450-457. Năm 2014. (Jun 2 2015 10:15PM)
[2]Bài báo: ĐỀ XUẤT PHƯƠNG PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TRUYỀN DỮ LIỆU TRONG TRUYỀN THÔNG KHÔNG DÂY . Tác giả: Lê Thị Phương Mai
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Số: 6 (55). Trang: 21-29. Năm 2012. (Mar 5 2013 11:01AM)
QUỐC TẾ:
[1]Presentations: “What is the Benefit of Code-domain NOMA in Massive MIMO?”. Authors: Mai T.P. Le, Luca Sanguinetti, Emil Björnson, Maria-Gabriella Di Benedetto. 2019 IEEE International Symposium on Personal, Indoor and Mobile Radio Communications (IEEE PIMRC 2019). Pages: 1-5. Year 2019. (Mar 1 2020 11:39PM)
[2]Article: On Information - theoretic limits of Code-domain NOMA for 5G . Authors: Mai T. P. Le, Guido Carlo Ferrante, Giuseppe Caso, Luca De Nardis, Maria- Gabriella Di Benedetto. IET communications journal, IET Research. No: 12(15). Pages: 1864–1871. Year 2018. (Mar 30 2019 5:52PM)
[3]Article: Performance Comparison of WiFi and UWB Fingerprinting Indoor Positioning Systems. Authors: Giuseppe Caso, Mai T. P. Le, Luca De Nardis, and Maria-Gabriella Di Benedetto. Technologies Open Access Journal, MDPI Publisher. No: 6, (1). Pages: 14. Year 2018. (Mar 30 2019 6:08PM)
[4]Presentations: Capacity bounds of Low-Dense NOMA over Rayleigh fading channels without CSI. Authors: Mai T. P. Le, G. Caso, L. De Nardis, A. Mohammadpour, G. Tucciarone, M.-G. Di Benedetto. IEEE Proc. Int. Conf. on Telecom. (ICT). Pages: 428– 432. Year 2018. (Mar 30 2019 6:00PM)
[5]Article: muMAB: A Multi-Armed Bandit Model for Wireless Network Selection. Authors: Stefano Boldrini, Luca De Nardis, Giuseppe Caso,Mai T. P. Le, Jocelyn Fiorina, and Maria-Gabriella Di Benedetto. Algorithms Open Access Journal, MDPI Publisher. No: 11, (2). Pages: 13-18. Year 2018. (Mar 30 2019 6:04PM)
[6]Article: Fundamental Limits of Low-Density Spreading NOMA with Fading. Authors: Mai T. P. Le, Guido Carlo Ferrante, Tony Q.S. Quek, Maria-Gabriella Di Benedetto. IEEE Trans. on Wireless Commun. No: 17, (7). Pages: 4648–4659. Year 2018. (Mar 30 2019 5:50PM)
[7]Article: Non-Cooperative and Cooperative Spectrum Sensing in 5G Cognitive Networks, Handbook of Cognitive Radio. Authors: G. Caso, Mai T. P. Le, Luca De Nardis, and Maria-Gabriella Di Benedetto. Handbook of Cognitive Radio, Springer Publisher. No: 33. Pages: 1-21. Year 2017. (Mar 30 2019 6:12PM)
[8]Article: Performance Evaluation of Non-prefiltering vs. Time Reversal Prefiltering in Distributed and Uncoordinated IR-UWB Ad-Hoc Networks. Authors: Caso, Giuseppe, Luca De Nardis, Mai T. Phuong Le, Flavio Maschietti, Jocelyn Fiorina, and Maria-Gabriella Di Benedetto. Mobile Networks and Applications (MONET), Springer. No: 22(5). Pages: 796-805. Year 2017. (Mar 30 2019 6:24PM)
[9]Article: Study The Effectiveness of Pilot Symbols for Channel Estimation in LTE/LTE Advanced Systems. Authors: Truong Nguyen-Nhat, Hanh Than-Thi, Mai Le-Thi-Phuong,
marriage affairs open i want an affair
. 2nd International Workshop on Industrial IT Convergence (WIITC 2014) Danang University of Science and Technology, Vietnam,
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
. No: 02. Pages: 110-115. Year 2014.
(Jun 10 2014 10:50PM)
[10]Article: Optimization of Channel Quality Information in Multi-Hop Relay Network. Authors: Phuong Tran-Thi-Kim, Nam Che-Cong-Hoang, Mai Le-Thi-Phuong. 2nd International Workshop on Industrial IT Convergence (WIITC 2014) Danang University of Science and Technology, Vietnam,
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
. No: 02. Pages: 69-73. Year 2014.
(Jun 10 2014 10:55PM)
[11]Article: Multiuser Precoding in MIMO Two-Way Relay Transmission. Authors: Vien Nguyen-Duy-Nhat and Hung Nguyen-Le and Chien Tang-Tan and Mai Le-Thi-Phuong. The Fifth International Conference on Ubiquitous and Future Networks (ICUFN 2013)
walgreens prints coupons open free printable coupons
. No: 5. Pages: 139-143. Year 2013.
(Jun 10 2014 10:38PM)
[12]Presentations: PROMOTING PARTNERSHIP AND SCIENTIFIC RESEARCH COOPERATION BETWEEN UNIVERSITY AND INDUSTRY ON TELECOMMUNICATIONS . Authors: Nguyễn Văn Tuấn, Lê Thị Phương Mai
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. The 2013 International Workshop on Excellent Engineering Education (IWEEE 2013)
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
. Pages: NA. Year 2013.
(Jan 15 2014 10:19PM)
[13]Article: Data transmission System with Hybrid Automatic Repeat Request (HARQ). Authors: Le Thi Phuong Mai. Proceedings of the scientific conference – Theoretical and methodical problems of radio engineering systems effective functioning
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
. No: Nov 2011, Taganrog, Russia. Pages: 165-175. Year 2011.
(Dec 14 2011 10:19PM)
[14]Article: The Performance of Hybrid Automatic Request Repeat System with Turbo Code. Authors: Le Thi Phuong Mai. Proceedings of the 4-th International scientific conference – Problems of present day system engineering 2010. No: 30 October Taganrog, Russia. Pages: 42-47. Year 2010. (Dec 14 2011 10:10PM)
[15]Article: Microcellular system IP- DECT. Authors: Le Thi Phuong Mai. Сборник тезисов докладов III- Всероссийской научной конференции молодых ученых, аспирантов и студентов «Роль системотехники в инженерных исследованиях». No: 03 Nov,2009. Pages: 15-17. Year 2009. (Dec 14 2011 10:08PM)
  
 Sách và giáo trình
(Mar 1 2020 11:49PM)
[1]Chapter 19 in "The 5G Italy Book 2019: a Multiperspective View of 5G" Chủ biên: Mai T. P. Le. Đồng tác giả: Giuseppe Caso, Luca De Nardis, Maria-Gabriella Di Benedetto. Nơi XB: Consorzio Nazionale Interuniversitario per le Telecomunicazioni (CNIT). Năm 2019.
  
 Khen thưởng
[1] Giấy khen Hiệu trưởng trường Đại học Bách Khoa Đà Nẵng. Số: 80/2012/QĐKT. Năm: 2011-2012.
[2] Giấy khen Công đoàn trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng. Số: 130/QĐ/TVCĐ. Năm: 2011-2012.
[3] Giấy khen Giám đốc Đại học Đà Nẵng. Số: 4775/QĐKT. Năm: 2012-2013.
[4] Giấy khen Giám Đốc Đại học Đà Nẵng. Số: 5801/QĐKT. Năm: 2014.
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn