Lê Thị Thu Huyền
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 86,686,768

 
Mục này được 23910 lượt người xem
Họ và tên:  Lê Thị Thu Huyền
Giới tính:  Nữ
Năm sinh:  09/06/1973
Nơi sinh: Lào cai
Quê quán Quảng Bình
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Cử Nhân Tiếng Anh; Tại: Trường Tổng Hợp Huế
Đơn vị công tác: Khoa Tiếng Anh; Trường Đại học Ngoại Ngữ
Học vị: Tiến sĩ; năm: 2012; Chuyên ngành: Ngon Ngu Anh; Tại: Uc
Dạy CN: Tiếng Anh
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: Tiếng Anh
Điện thoại: 02363.829374; Mobile: 0905358460
Email: lethuhuyen73dn@gmail.com
 Quá trình giảng dạy và công tác
 2012- Nay :  Hoàn thành khóa học Tiến Sỹ và giảng dạy tại khoa Anh chuyên ngữ

2008- 2012:-  Học khóa học Tiến sỹ tại Đại Học Monash, Úc
                   -  Giảng dạy Tiếng Anh tại Monash College thuộc Đại Học Monash
                   - Trợ lý nghiên cứu cho các dự án về giáo dục do Tiến sỹ Joel Windle chủ trì thuộc khoa giáo                          dục tai Học Monash, Úc 
                     
2004-2008: Giảng viên khoa Anh, Đai Học Ngoại Ngữ, Đại Học Đà Nẵng

2002-2004: Học khóa học Thạc Sỹ về phương pháp giảng dạy tại Đại Học Queensland, Úc

1999-2001: Học khóa học Thạc Sỹ về Ngôn Ngữ học ứng dụng tại Đại Học Đà Nẵng

1995-1999: Giảng viên tại khoa Anh, Đại Học Ngoại Ngữ, Đại Học Đà Nẵng

 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Giải Pháp Phát Triển Nguồn Lực Giáo Viên Tiếng Anh Trường Đại Học Ngoại Ngữ, Đại Học Đà Nẵng. Tác giả: Lê Thi Thu Huyền. Tạp Chí Khoa Học và Công Nghệ, Đại Học Đà Nẵng. Số: 4. Trang: 159-162. Năm 2007. (Jan 14 2013 2:34PM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: Authenticity from pedagogical and ideological orientation: A critical look at the conceptualization of its principle in EFL contexts. Authors: TS. Lê Thị Thu Huyền. Engaging with Vietnam Conference in Hawaii, 2012. No: Proceedings 2011. Pages: 12. Year 2012. (Jan 14 2013 3:42PM)
[2]Article: Researching cultures of learning and teaching English in the expanding circles. Authors: TS. Lê Thị Thu Huyền. Language, Education and Diversity Conference, Auckland, NewZealand
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. No: Proceedings 2011. Pages: Proceedings. Year 2011.
(Jan 14 2013 3:24PM)
  
 Sách và giáo trình
(Jan 14 2013 2:44PM)
[1]Problematizing the culture of learning and teaching English in the expanding circles: Revisiting teacher identity Chủ biên: Martin Cortazzi and Lixian Jin. Đồng tác giả: TS. Phan Lê Hà. Nơi XB: Palgrave Mcmillian: UK. Năm 2012.
  
 Khen thưởng
[1] Học bổng Thạc Sỹ do Đại Học Qeensland cấp. Năm: 2003.
[2] Bằng khen do Giám đốc Đại Học Qeensland trao tặng vì thành tích xuất sắc. Năm: 2004.
[3] Học Bổng Tiến sỹ do chính phủ Úc cấp. Năm: 2008.
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn