Lê Thị Tuyết Anh
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 
Mục này được 26157 lượt người xem
Họ và tên:  Lê Thị Tuyết Anh
Giới tính:  Nữ
Năm sinh:  16/06/1977
Nơi sinh: Thanh Hóa
Quê quán Thanh Hóa
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Hóa Thực phẩm; Tại: Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng
Đơn vị công tác: Khoa Hóa học; Trường Đại học Sư phạm
Học vị: Thạc sĩ; năm: 2013; Chuyên ngành: Hóa Hữu Cơ; Tại: Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng
Dạy CN: Hóa Phân Tích
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: Anh
Địa chỉ liên hệ: 62/03 Đồng Kè - Hòa Khánh Bắc - Liên Chiểu - Đà Nẵng
Điện thoại: 02363733327; Mobile: 01664194381
Email: lttanh@ued.udn.vn; tuyetanhhao@gmail.com
 Quá trình giảng dạy và công tác
 Từ 06-04-2006 đến nay: Cán bộ Hướng dẫn Thí nghiệm - Khoa Hoá học, Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng
 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp cơ sở: Xây dựng quy trình phân tích và đánh giá hàm lượng chất phụ gia natribenzoat trong một số sản phẩm thực phẩm từ thịt bằng phương pháp HPLC. Chủ nhiệm: ThS Lê Thị Tuyết Anh. Mã số: T2016-03-01. Năm: 2016. (Apr 27 2017 12:08PM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Ảnh hưởng của thời gian và mức năng lượng siêu âm đến hiệu quả chiết isoflavone từ hạt đậu nành. Tác giả: Trần Thị Ngọc Thư, Trương Thị Minh Hạnh, Bùi Xuân Vững, Nguyễn Thị Đông Phương, Lê Thị Tuyết Anh. Tạp chí Khoa học và công nghệ Đại học Đà Nẵng. Số: Số 11(132). Trang: 157-161. Năm 2018. (Jul 14 2020 9:17PM)
[2]Bài báo: NGHIÊN CỨU ĐỘC TÍNH BÁN TRƯỜNG DIỄN CÁC CHẾ PHẨM CỦA AXIT HYDROXYCITRIC LÀM THỰC PHẨM CHỨC NĂNG GIẢM CÂN. Tác giả: Lê Thị Tuyết Anh, Phan Thảo Thơ, Đào Hùng Cường. Kỷ yếu Hội thảo Khoa học toàn quốc – Hội hóa học Việt Nam. Số: Kỷ yếu Hội thảo Khoa học toàn quốc. Trang: 82-89. Năm 2017. (Jan 30 2018 5:06PM)
[3]Bài báo: TỐI ƯU QUY TRÌNH PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ HÀM LƯỢNG CHẤT PHỤ GIA AXIT BENZOIC TRONG MỘT SỐ SẢN PHẨM THỰC PHẨM TỪ THỊT BẰNG PHƯƠNG PHÁP SẮC KÝ LỎNG HIỆU NĂNG CAO. Tác giả: Lê Thị Tuyết Anh; Phạm Thị Hà. Tạp chí: Khoa học và Giáo dục - Trường ĐHSP - ĐHĐN. Số: 21(04). Trang: 1-6. Năm 2016. (Apr 27 2017 12:11PM)
[4]Bài báo: XÁC ĐỊNH CHẾ ĐỘ TẨY MÀU DỊCH CHIẾT ACID HYDROXYCITRIC BẰNG THAN HOẠT TÍNH VÀ TÁI SỬ DỤNG THAN HOẠT TÍNH. Tác giả: Lê Thị Tuyết Anh. Tạp chí: Khoa học và Giáo dục - Trường ĐHSP - ĐHĐN. Số: 19(02). Trang: 1-7. Năm 2016. (Apr 27 2017 12:13PM)
[5]Bài báo: XÁC ĐỊNH THÀNH PHẦN HÓA HỌC CỦA THÂN RỄ NGHỆ ĐEN CHAMPASAK - LÀO VÀ GIA LAI - VIỆT NAM. Tác giả: Sesavanh Menvilay, Võ Thị Thanh Bình, Daosadet Sythongbay, Lê Thị Tuyết Anh, Nguyễn Minh Nguyệt, Đào Hùng Cường. Tạp chí: Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng. Số: 1(98). Trang: 107-111. Năm 2016. (Apr 27 2017 12:17PM)
[6]Bài báo: NGHIÊN CỨU CHIẾT PHẨM MÀU ANNATTO TỪ HẠT ĐIỀU NHUỘM BẰNG HỖN HỢP DUNG DỊCH AMONIAC VỚI CỒN CÔNG NGHIỆP. Tác giả: Nguyễn Thị Thiên Nhẫn, Nguyễn Thị Hoàng Linh, Lê Thị Tuyết Anh, Đào Hùng Cường. Kỷ yếu hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học các trường đại học sư phạm toàn quốc lần thứ VII-2014. Số: Tập 2 - VII - 2014. Trang: 246-251. Năm 2014. (Apr 27 2017 12:22PM)
[7]Bài báo: TỐI ƯU HÓA QUY TRÌNH CHIẾT TÁCH AXIT HYDROXYCITRIC TỪ QUẢ BỨA TRÒN GARCINIA COMBOGINA L. Tác giả: Lê Thị Tuyết Anh, Đào Hùng Cường. Tạp chí: Tạp chí Hóa học Việt Nam. Số: 51(6ABC). Trang: 72-77. Năm 2013. (Apr 27 2017 12:28PM)
[8]Bài báo: NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG QUI TRÌNH CHIẾT TÁCH AXIT HYDROXYCITRIC TỪ VỎ QUẢ BỨA TRÒN QUY MÔ 10 KG NGUYÊN LIỆU/MẺ. Tác giả: Lê Thị Tuyết Anh, Đào Hùng Cường, Hoàng Châu Thanh Thảo. Tạp chí: KỶ YẾU HỘI THẢO CÁN BỘ TRẺ CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TOÀN QUỐC LẦN THỨ III. Số: Hội thảo III-2013. Trang: 5-9. Năm 2013. (Apr 27 2017 12:26PM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: Optimization of isoflavones extraction from soybeans using full factorial design. Authors: Thi Ngoc Thu Tran, Kit Wayne Chew, Xuan Vung Bui, Thi Dong Phuong Nguyen, Thi Tuyet Anh Le, Thi Minh Hanh Truong, and Pau L. Show. Journal of Food Processing and Preservation. No: Volume 43 • Number 9. Pages: e14078. Year 2019. (Jul 14 2020 9:12PM)
  
 Khen thưởng
[1] Chứng nhận. Số: 379/CNTT-99. Năm: 1999.
[2] Giấy khen. Số: 369/QĐ-KT. Năm: 2010.
[3] Giấy khen. Số: 6068/QĐKT. Năm: 2011.
[4] Giấy khen. Số: 4775/QĐKT. Năm: 2013.
[5] Giấy khen. Số: 73/QĐ-CĐĐHSP. Năm: 2014.
[6] Giấy khen. Số: 192/QĐKT. Năm: 2014.
[7] Giấy khen. Số: 49/QĐ-CĐĐHSP. Năm: 2016.
[8] Giấy khen. Số: 5077/QĐKT. Năm: 2016.
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn