Lê Văn Minh
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 73,541,917

 
Mục này được 29687 lượt người xem
Họ và tên:  Lê Văn Minh
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  24/06/1983
Nơi sinh: Đà Nẵng
Quê quán Đà Nẵng
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Công nghệ thông tin; Tại: Đại học Bách Khoa Đà Nẵng
Đơn vị công tác: Khoa Khoa học máy tính; Trường Đại học CNTT và Truyền thông Việt - Hàn
Học vị: Tiến sĩ; năm: 2016; Chuyên ngành: Khoa học máy tính; Tại: Đại học Paris 13
Dạy CN: Công nghệ thông tin
Lĩnh vực NC: 
Điện thoại: ; Mobile: 0983830624
Email: vanminh.le246@gmail.com
 Quá trình giảng dạy và công tác
 Từ tháng 11/2007 - 10/2008 : Giảng viên tập sự tại trường Cao đẳng Công nghệ Thông tin
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: MÔ HÌNH HÓA MÔ PHỎNG DI TẢN THÀNH MÔ HÌNH TUYẾN TÍNH DỰA TRÊN CHUỖI MARKOV. Tác giả: Lê Văn Minh. Tạp chí khoa học công nghệ Đại học Đà Nẵng. Số: 17. Trang: 321-327. Năm 2017. (Jul 19 2017 4:32PM)
[2]Bài báo: Ứng dụng Hướng tiếp cận chia để trị đối với thành phần liên thông của đồ thị để tăng tốc độ mô phỏng. Ứng dụng với mô phỏng di tản trong tình huống thiên tai. Tác giả: Lê Văn Minh, Phạm Tuấn Anh. Tạp chí khoa học công nghệ Đại học Đà Nẵng. Số: 16. Trang: 421-428. Năm 2015. (Jul 19 2017 4:28PM)
[3]Bài báo: Tối ưu hoá thiết kế mạng nội bộ bằng quy hoạch tuyến tính. Tác giả: Lê Văn Minh, Huỳnh Ngọc Thọ
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Tạp chí khoa học và công nghệ, Đại học Đà Nẵng
marriage affairs all wife cheat i want an affair
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Số: 13. Trang: 61-66. Năm 2013.
(Nov 24 2014 11:31AM)
[4]Bài báo: Cải tiến thuật toán Next Best View, ứng dụng cho robot thăm dò. Tác giả: Lê Văn Minh, Lã Trung Kiên, Trần Anh Khoa. Tạp chí khoa học và công nghệ, Đại học Đà Nẵng. Số: 12. Trang: 67-72. Năm 2012. (Nov 24 2014 11:28AM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: Reinforcement learning approach for adapting complex Agent-Based model of evacuation to fast Linear Model. Authors: Van-Minh Le, Ho Tuong Vinh, Jean-Daniel Zucker. International Conference on Information Science and Technology, 2017. No: 7. Pages: 124-132. Year 2017. (Jul 19 2017 11:42AM)
[2]Article: Hybrid model of Self-Organized Map and Integrated Fuzzy Rules with Support Vector Machine: Application to analysis Stock price. Authors: Duc-Hien Nguyen, Van-Minh Le. INTERNATIONAL CONFERENCE ON INFORMATION SYSTEM DESIGN AND INTELLIGENT APPLICATIONS (INDIA - 2017). No: 4. Pages: 12-24. Year 2017. (Jul 19 2017 12:00PM)
[3]Article: Approaches to optimize local evacuation maps for helping evacuation in case of tsunami. Authors: Van-Minh Le, Yann Chevaleyre, Ho Tuong Vinh, Jean-Daniel Zucker. Springer LNCS, ISCRAM MED (Information System for Crisis Response and Management). No: 1. Pages: 12-21. Year 2014. (Nov 24 2014 11:18AM)
[4]Article: A general approach to solve decomposable optimization problems in multi-agent simulations settings: application to tsunami evacuation. Authors: Van-Minh Le, Yann Chevaleyre, Ho Tuong Vinh, Jean-Daniel Zucker. Springer LNCS Swarm Intelligence Based Optimization 2014. No: 1. Pages: 122-129. Year 2014. (Nov 24 2014 11:15AM)
[5]Article: A new bdi architecture to formalize cognitive agent behaviors into simulations. Authors: Van-Minh Le, Benoit Gaudou, Ho Tuong Vinh, Patrick Taillandier, Duc-An Vo. Volume 252: Advanced Methods and Technologies for Agent and Multi-Agent Systems
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
. No: 252. Pages: 395 - 403. Year 2013.
(Nov 24 2014 10:50AM)
[6]Article: Speeding up the evaluation of casualties in multi-agent simulations with linear programming, application to optimization of sign placement for tsunami evacuation. Authors: Van-Minh Le, Yann Chevaleyre, Ho Tuong Vinh, Jean-Daniel Zucker. Computing and Communication Technologies, Research, Innovation, and Vision for the Future (RIVF), 2013 IEEE RIVF International Conference, 2013. No: 13. Pages: 215 - 220. Year 2013. (Nov 24 2014 11:03AM)
[7]Article: Impact of tsunami arrival moment and population distribution on optimization of sign deployment for tsunami evacuation. Authors: Van-Minh Le, Yann Chevaleyre, Ho Tuong Vinh, Jean-Daniel Zucker. ISCRAM (Information System for Crisis Response and Management) Hanoi, Vietnam, 2013. No: 1. Pages: 12-17. Year 2013. (Nov 24 2014 10:54AM)
[8]Article: Simulation of the Emotion Dynamics in a Group of Agents in an Evacuation Situation. Authors: Le Van Minh, Carole Adam, Richard Canal, Benoit Gaudou, Tuong Vinh Ho, Patrick Taillandier:. Lecture Notes in Computer Science 7057 Springer 2012, ISBN 978-3-642-25919-7. No: 7057. Pages: 604-619. Year 2012. (Dec 20 2012 12:12PM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn