Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

[1] Giấy khen của trường CĐSP ĐN về hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 82-83. Số: 168 /KT. Năm: 1983.
[2] Bằng khen của Tỉnh Đoàn QN-ĐN về công tác Đoàn xuất sắc năm học 83-84. Số: 09 QĐ/KT. Năm: 1984.
[3] Bằng khen của Trung ương Đoàn về công tác Đoàn xuất sắc năm học 83-84. Số: 09 QN/TƯ. Năm: 1984.
[4] Bằng khen của Tỉnh Đoàn QN-ĐN về công tác Đoàn xuất sắc năm học 84-85. Số: 71 QĐ/KT. Năm: 1985.
[5] Giấy khen của Đoàn trường CĐSP ĐN về công tác Đoàn xuất sắc năm học 84-85. Năm: 1985.
[6] Giấy khen của trường CĐSP ĐN về Đạt danh hiệu giáo viên chủ nhiệm giỏi năm học 85-86. Số: 86 /KT. Năm: 1986.
[7] Giấy khen của sở GD-ĐT tỉnh QN-ĐN về thành tích 15 năm xây dựng trường CĐSP QN-ĐN. Số: 157 KT/QĐ. Năm: 1991.
[8] Giấy khen của trường ĐHSP ĐHĐN về đạt danh hiệu lao động giỏi năm học 1999-2000. Số: 297/QĐKT. Năm: 2000.
[9] Giấy khen của Công Đoàn trường ĐHSP ĐHĐN về hoạt động công đoàn năm học 1999-2000. Số: 96/TĐ-CĐ. Năm: 2000.
[10] Giấy khen của Công Đoàn trường ĐHSP ĐHĐN về hoạt động công đoàn nhiệm kỳ 2000-2002. Số: 61/KT-CĐ. Năm: 2002.
[11] Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp giáo dục" của Bộ GD-ĐT năm 2005. Số: 6929/QĐ-BGD&ĐT. Năm: 2005.
[12] Giấy khen của trường THSP ĐHSP về bồi dưỡng HSG thi đoạt giải cấp Thành phố năm học 2006-2007. Số: 20-07/QĐKT. Năm: 2007.
[13] Giấy khen của trường ĐHSP ĐHĐN về hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 06-07. Số: 226/QĐKT. Năm: 2007.
[14] Giấy khen của CĐ trường ĐHSP ĐHĐN về xuất sắc trong công tác công đoàn năm học 2007-2008. Số: 41/QĐKT. Năm: 2008.
[15] Giấy khen của CĐ trường ĐHSP ĐHĐN về xuất sắc trong công tác công đoàn năm học 2008-2009. Số: 39/QĐKT. Năm: 2009.
[16] Giấy khen của trường THSP ĐHSP về bồi dưỡng HSG thi đoạt giải cấp Thành phố năm học 2008-2009. Số: 08-09/QĐKT. Năm: 2009.
[17] Giấy khen của trường THSP ĐHSP về bồi dưỡng HSG thi đoạt giải cấp Thành phố năm học 2009-2010. Năm: 2010.
[18] Giấy khen của CĐ trường ĐHSP ĐHĐN về xuất sắc trong công tác công đoàn năm học 2009-2010. Số: 23/QĐCĐ. Năm: 2010.
[19] Giấy khen của Công Đoàn trường ĐHSP ĐHĐN về thành tích xuất sắc trong công tác công đoàn năm học 2011-2012. Số: 39/QĐ-KT. Năm: 2012.
[20] Giấy khen của trường ĐHSP ĐHĐN về thành tích xuất sắc trong năm học 2011-2012. Số: 545/QĐKT. Năm: 2012.
[21] Giấy khen của Giám đốc ĐHĐN về Đạt thành tích tốt trong học tập và nghiên cứu. Số: 1690/QĐKT. Năm: 2013.
[22] Giấy khen của Công Đoàn trường ĐHSP ĐHĐN về thành tích xuất sắc trong công tác công đoàn năm học 2012-2013. Số: 45/QĐ-CDĐHSP. Năm: 2013.
[23] Giấy khen của Công đoàn ĐHĐN về thành tích xuất sắc trong hoạt động công đoàn năm học 2013-2014. Số: 225/QĐKT-CĐĐHĐN. Năm: 2014.
[24] Bằng khen của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về thành tích xuất sắc trong quá trình xây dựng và phát triển Nhà trường Giai đoạn 1975-2015. Số: 1932/QĐ-BGDĐT. Năm: 2015.
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn