Phạm Thị Kim Liên
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 
Mục này được 20250 lượt người xem
Họ và tên:  Phạm Thị Kim Liên
Giới tính:  Nữ
Năm sinh:  29/12/1988
Nơi sinh: Quảng Ngãi
Quê quán Quảng Ngãi
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Công nghệ Sinh học; Tại: Đại học Khoa học Tự nhiên tp Hồ Chí Minh
Đơn vị công tác: Phòng Đào tạo; Viện nghiên cứu và đào tạo Việt - Anh
Học vị: Tiến sĩ; năm: 2017; Chuyên ngành: Khoa học Y sinh; Tại: Đại học Tsukuba
Dạy CN: Khoa học Y sinh
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: Tiếng Anh, tiếng Nhật
Địa chỉ liên hệ: K107/17/14 Hoàng Thúc Trâm, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: Đăng nhập để thấy thông tin; Mobile: Đăng nhập để thấy thông tin
Email: Đăng nhập để thấy thông tin
 Quá trình giảng dạy và công tác
 2010-2013: Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh
2017- nay: Viện nghiên cứu và đào tạo Việt - Anh, Đại học Đà Nẵng
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Tạo dòng và biểu hiệnnhân tố kích thích tạodòng bạch cầu hạt – đạithực bào hGM-CSF(human granulocytemacrophcolonystimulating factor) tái tổhợp trên hệ thống Pichiapastoris. Tác giả: Phạm Thị KimLiên, ĐặngTất Trường,Trần Văn Hiếu. Science & Technology Development. Số: Vol 16, No.T3-2013. Trang: 1-8. Năm 2013. (Mar 1 2018 8:50AM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: Analysis of the Physiological Activities of Scd6 through Its Interaction with Hmt1. Authors: Lien PT, Izumikawa K, Muroi K, Irie K, Suda Y, Irie K. PlosOne. No: 24;11(10):e0164773. Pages: 41-50. Year 2016. (Mar 1 2018 8:24AM)
[2]Article: Evaluation of an EpitypifiedOphiocordycepsformosana (Cordycepss.l.) for Its Pharmacological Potential.Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine. Authors: Wang YW, Hong TW, Tai YL, Wang YJ, Tsai SH, Lien PT, Chou TH, Lai JY, Chu R, Ding ST, Irie K, Li TK, Tzean SS, Shen TL. Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine. No: 2015: 189891. Pages: 41-50. Year 2015. (Mar 1 2018 8:26AM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn